Fyzika 8. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

domácí úkoly (již splněné)

domácí úkoly při normální výuce zadávám nejprve do EduPage

 

 

BUDEME PSÁT: 

písemky při normální výuce zadávám nejprve do EduPage

(na stránkách mohou mít zápisy zpoždění)

2.11.2021 – práce, výkon, příkon, účinnost (výpočty)

 

 


1/4 (2021-11-22)


 

  2021-11-05   UČIVO – (17) –

  2021-11-02   UČIVO – (16)PÍSEMKA (práce, výkon, příkon, účinnost – výpočty), …..

  2021-10-29   Podzimní prázdniny

  2021-10-26   UČIVO – (15) – vnitřní energie, teplo, látky jsou složeny z částic

  2021-10-22   UČIVO – (14) – 10MIN (světelné jevy), příklady (výkon, příkon, účinnost)

  2021-10-19   UČIVO – (13) – polohová energie tělesa, vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa

  2021-10-15   UČIVO – (12) + online – výpočet práce z výkonu a času, účinnost, POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE, energie, pohybová energie tělesa, polohová energie tělesa

  2021-10-12   UČIVO – (11) + online – práce při zvedání tělesa kladkami, výkon,

  2021-10-08   UČIVO – (10) + onlineNOVÉ UČIVO, PRÁCE, ENERGIE A TEPLO, PRÁCE  A VÝKON, práce, práce při zvedání tělesa kladkami

  2021-10-05   UČIVO – (9) + online – světelné jevy

  2021-10-01   UČIVO – (8) – PÍSEMNÁ PRÁCE (opakování 7. ročníku, po mech. vlastnosti kapalin a plynů, definice fyziky, definice pohybu tělesa, pojmy popisující pohyb, dělení pohybu, vzorce pro výpočet rychlosti rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu, síla, značka, jednotka, popis, skládání sil, pojmy popisující skládání sil, účinky síly, Newtonovy zákony, moment síly, páka, tlaková síla, třecí a odporová), mechanické vlastnosti kapalin a plynů, dokončení

  2021-09-28   DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

  2021-09-24   UČIVO – (7) – mechanické vlastnosti kapalin a plynů (po Archimedův zákon)

  2021-09-21   UČIVO – (6) – deformační účinky síly, převody jednotek objemu, DÚ: kdo nestihl PL (objem)

  2021-09-17   UČIVO – (5) – 10MIN – převody jednotek hmotnosti, otáčivé účinky síly

  2021-09-14   UČIVO – (4) –  10MIN – převody jednotek délky, síla, POSUVNÉ, OTÁČIVÉ A DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY, posuvné účinky síly, jednotky hmotnosti, DÚ: dokončit PL kdo nestihl ve škole

  2021-09-10   UČIVO – (3) – opakování – převody jednotek délky, znázornění síly, skládání sil, donést pravítka (budeme rýsovat rovnoběžník sil)

  2021-09-07  UČIVO – (2) – Rychlost rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu, (výpočty), síla, znázornění síly (zápis dokončíme příští hodinu), DÚ: vypočítat příklady: 1) Výtah pojede rychlostí 3,5 m/s. Za jako dlouho vystoupí do prvního patra paneláku, které je ve výši 9 m? 2)Automobil se pohybuje rychlostí 68 km/hod. Jakou dráhu ujede za 2 hodiny a 15 minut? (termín: 10.9.2021)

  2021-09-03  UČIVO – (1) – Co nás čeká v 8. ročníku, bezpečnostní řád, OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU POHYB A SÍLA (opakování) – Co je to fyzika, klid a pohyb tělesa, trajektorie, dráha tělesa, dělení pohybu podle trajektorie, způsobu pohybu, rychlosti pohybu, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (termín 7.9.2020)

    2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022


0/4 (2019-09-01)


  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

  2021-10-27 *  2021-10-29  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2021-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2022-02-04  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2022-02-14 *  2022-02-20  JARNÍ PRÁZDNINY

  2022-04-14  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2022-06-..)  


3/4 (2022-04-..)


2/4 (2022-01-..)


 

zpět


CITACE: viz. odkaz [gif 7 – smajlík mávající], , [gif 4 – atom]