Fyzika 8. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

  2022-02-25 (43) UČIVO –

  2022-02-22 (42) UČIVO –

  2022-02-18 Jarní prázdniny

  2022-02-15 Jarní prázdniny

  2022-02-11 (41) UČIVO –

  2022-02-08 (40) UČIVO –

  2022-02-04 Pololetní prázdniny

  2022-02-01 (39) UČIVO – reostat

  2022-01-28 (38) UČIVO – výsledný odpor rezistorů spojených za sebou / vedle sebe


2/4 (2021-01-26)


  2022-01-25 (37) UČIVO – výpočty elektřina

  2022-01-21 (36) UČIVO – Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče

  2022-01-18 (35) UČIVO – elektrické zdroje napětí

  2022-01-14 (34) UČIVO – elektrické napětí, elektrický odpor

  2022-01-11 (33) UČIVO – elektrický proud – opakování, písemka (elektrický proud)

  2022-01-07 (32) UČIVO – úraz elektrickým proudem, první pomoc, proud

  2022-01-04 (31) UČIVO – elektrický proud – obecná definice, v kovech a roztocích, dokončení laboratorního protokolu


ROK 2022


  2021-12-31 Vánoční prázdniny

  2021-12-28 Vánoční prázdniny

  2021-12-24 Vánoční prázdniny

  2021-12-21 (30) UČIVO – elektrický proud – úvod

  2021-12-17 (29) UČIVO – vodič a izolant v el. poli, siločáry el. pole

  2021-12-14 (28) UČIVO – elektroskop, vodič a izolant v elektrickém poli, DÚ: nakreslit (dokončit) obrázky str. 105 / 2.8, 109 / 2.11, 111 / 2.16

  2021-12-10 (27) UČIVO – opakování atom, kationty, anionty, elektroskop

  2021-12-07 (26) UČIVO – zpracování laboratorního protokolu

  2021-12-03 (25) UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE – KRYSTALIZACE

  2021-11-30 (24) UČIVO – opakování – vnitřní energie a teplo, pístové spalovací motory, písemná práce (vnitřní energie, tepelná výměna, teplo a jeho měření)

  2021-11-26 (23) UČIVO – změny skupenství, DÚ: dokončit PL

  2021-11-23 (22) UČIVO – změny skupenství, DÚ: Na plánovanou LP 3. 12. 2021 donést – zavařovací sklenici (cca 0,5 l), cca 200 g soli, barvu na vajíčka, 1/2 skořápky od vajíčka, chlupatý drátek, provázek, vlnu atd.


1/4 (2021-11-22)


  2021-11-19 (21) suplování UČIVO – zápis, pokračovat v práci na PL z předminulé hodiny

  2021-11-16 (20) UČIVO – teplo, měření tepla

   2021-11-12 (19) suplování  UČIVO – zápis (prezentace F8 – teplo), vypracovat PL (převody jednotek)

  2021-11-09 (18) UČIVO – tepelná výměna proděním, tepelným zářením

  2021-11-05 (17) UČIVO – vnitřní energie tělesa

  2021-11-02 (16) UČIVO – opakování (práce, výkon, příkon, účinnost), částicové složení látek, písemka (práce, výkon, příkon, účinnost – výpočty)

  2021-10-29  Podzimní prázdniny

  2021-10-26 (15)  UČIVO – vnitřní energie, teplo, látky jsou složeny z částic

  2021-10-22 (14) UČIVO – 10MIN (světelné jevy), příklady (výkon, příkon, účinnost)

  2021-10-19 (13) UČIVO – polohová energie tělesa, vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa

  2021-10-15 (12) + online UČIVO – výpočet práce z výkonu a času, účinnost, POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE, energie, pohybová energie tělesa, polohová energie tělesa

  2021-10-12 (11) + online UČIVO – práce při zvedání tělesa kladkami, výkon,

  2021-10-08 (10) + online UČIVO – NOVÉ UČIVO, PRÁCE, ENERGIE A TEPLO, PRÁCE  A VÝKON, práce, práce při zvedání tělesa kladkami

  2021-10-05 (9) + online UČIVO – světelné jevy

  2021-10-01 (8) UČIVO – PÍSEMNÁ PRÁCE (opakování 7. ročníku, po mech. vlastnosti kapalin a plynů, definice fyziky, definice pohybu tělesa, pojmy popisující pohyb, dělení pohybu, vzorce pro výpočet rychlosti rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu, síla, značka, jednotka, popis, skládání sil, pojmy popisující skládání sil, účinky síly, Newtonovy zákony, moment síly, páka, tlaková síla, třecí a odporová), mechanické vlastnosti kapalin a plynů, dokončení

  2021-09-28  DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

  2021-09-24 (7) UČIVO – mechanické vlastnosti kapalin a plynů (po Archimedův zákon)

  2021-09-21 (6) UČIVO – deformační účinky síly, převody jednotek objemu, DÚ: kdo nestihl PL (objem)

  2021-09-17 (5) UČIVO – 10MIN – převody jednotek hmotnosti, otáčivé účinky síly

  2021-09-14 (4) UČIVO – 10MIN – převody jednotek délky, síla, POSUVNÉ, OTÁČIVÉ A DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY, posuvné účinky síly, jednotky hmotnosti, DÚ: dokončit PL kdo nestihl ve škole

  2021-09-10 (3) UČIVO – opakování – převody jednotek délky, znázornění síly, skládání sil, donést pravítka (budeme rýsovat rovnoběžník sil)

  2021-09-07 (2) UČIVO – Rychlost rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu, (výpočty), síla, znázornění síly (zápis dokončíme příští hodinu), DÚ: vypočítat příklady: 1) Výtah pojede rychlostí 3,5 m/s. Za jako dlouho vystoupí do prvního patra paneláku, které je ve výši 9 m? 2)Automobil se pohybuje rychlostí 68 km/hod. Jakou dráhu ujede za 2 hodiny a 15 minut? (termín: 10.9.2021)

  2021-09-03 (1) UČIVO – Co nás čeká v 8. ročníku, bezpečnostní řád, OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU POHYB A SÍLA (opakování) – Co je to fyzika, klid a pohyb tělesa, trajektorie, dráha tělesa, dělení pohybu podle trajektorie, způsobu pohybu, rychlosti pohybu, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (termín 7.9.2020)

    2021-09-01  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022


0/4 (2019-09-01)


  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

  2021-10-27 *  2021-10-29  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2021-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2022-02-04  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2022-02-14 *  2022-02-20  JARNÍ PRÁZDNINY

  2022-04-14  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2022-06-..)  


3/4 (2022-04-..)


2/4 (2022-01-..)


DOMÁCÍ ÚKOLY

domácí úkoly (již splněné)

domácí úkoly při normální výuce zadávám v současné době jen do EduPage

 

BUDEME PSÁT: 

písemky při normální výuce zadávám v současné době jen do EduPage

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [gif 7 – smajlík mávající], , [gif 4 – atom]