Fyzika 8. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

 

 


4/4 (2021-06-23)  ******ZKOUŠENÍ: OD VZNIK STŘÍDAVÉHO PROUDU PO VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH


  2021-06-10  UČIVO –

  2021-06-08   STUDENEC


  2021-06-03  UČIVO – Dioda jako usměrňovač 2 

  2021-06-01   UČIVO – Dioda jako usměrňovač 1


  2021-05-27  UČIVO – Polovodiče (opakování)

  2021-05-25   UČIVO – Polovodičová dioda 


    UČIVO (studium doma, 17.-21.5.2021)

2021-05-06   UČIVO – Opakování – elektrický proud (online výuka)

2021-05-04   UČIVO – Opakování – elektrický proud


  2021-05-13  UČIVO – Polovodiče typu N, P

 • prezentace: polovodiče N, P – pro žáky kteří nebyli na výuce nebo si chtějí látku zopakovat

  2021-05-11   UČIVO – Polovodiče

 • prezentace: polovodiče, pro žáky kteří nebyli ve škole: podívat se na prezentaci, zapsat zápis

    UČIVO (studium doma, 3.-7.5.2021)

2021-05-06   UČIVO – Střídavý proud – opakování (online výuka)

2021-05-04   UČIVO – Vedení elektrického proudu v kapalinách


    UČIVO (studium doma, 26.-30.4.2021)

2021-04-29   UČIVO – Střídavý proud – výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, kalkulačku
 • procvičování: střídavý proud – výpočty
 • písemka (10min): střídavý proud teorie (vznik střídavého proudu, měření střídavého proudu a napětí, transformátory)

2021-04-27   UČIVO – Vedení elektrického proudu v kapalinách


3/4 (2019-04-19)


    UČIVO (studium doma, 19.-23.4.2021)

2021-04-22   UČIVO – Střídavý proud – výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, kalkulačku
 • procvičování: střídavý proud – výpočty

2021-04-20   UČIVO – Rozvodná elektrická síť + elektřina a bezpečnost


    UČIVO (studium doma, 12.-16.4.2021)

2021-04-15   UČIVO – Střídavý proud – výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, kalkulačku
 • vysvětlení: transformátory
 • procvičování: střídavý proud – výpočty

2021-04-13   UČIVO – Transformátory

 • prezentace: transformátory, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

    UČIVO (studium doma, 6.-9.4.2021)

2021-04-08   UČIVO – Vznik střídavého proudu, měření střídavého proudu a napětí (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, kalkulačku
 • vysvětlení: vznik střídavého proudu, měření střídavého proudu a napětí

2021-04-06   UČIVO – Měření střídavého proudu a napětí


  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY


    UČIVO (studium doma, 29.-31.3.2021)

2021-03-30   UČIVO – Vznik střídavého proudu 2


    UČIVO (studium doma, 22.-26.3.2021)

2021-03-25   UČIVO – Vznik střídavého proudu (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU
 • prezentace: vznik střídavého proudu 1, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: vznik střídavého proudu 1
 • písemka (10min): opakování (převody jednotek – předpony)

2021-03-23   UČIVO – Elektromagnetická indukce


    UČIVO (studium doma, 15.-19.3.2021)

2021-03-18   UČIVO – Výpočty, převody jednotek (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU
 • procvičování: výpočty – výkon, příkon, účinnost, převody jednotek
 • písemka (10min): opakování (převody jednotek)
 • domácí úkol: KONTROLA SEŠITŮ (zašli 5 posledních listů z tvého sešitu) ihned po hodině

2021-03-16   UČIVO – Elektromotor


    UČIVO (studium doma, 8.-12.3.2021)

2021-03-11   UČIVO – Elektromagnet a jeho užití + výkon, příkon, účinnost – výpočty (online výuka)

 • prezentace: elektromagnet a jeho užití, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: elektromagnet a jeho užití
 • video: nejjednodušší elektromagnetický vlak na světě
 • video: jak vyrobit elektromagnet
 • www: neodymové magnety
 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU
 • procvičování: výpočty – výkon, příkon, účinnost
 • úkol: REFERÁT (téma ELEKTŘINA, MAGNETISMUS, ELEKTROMAGNETISMUS) – POVINNÝbude hodnocen, téma po domluvě (pošlete mi téma ke schválení)
 • podmínky vypracování: Můžete použít formu prezentace v PowerPointu, textu ve Wordu, ručně napsaného textu). PowerPointová prezentace (rozsah 10-12 snímků), Word (1,5 strany textu, písmo velikost 12 + obrázky), ručně psaný text (1,5 strany A4 textu + obrázky, mohou být nalepené, kdo si troufne může ho nakreslit :o)).
 • poznámky k vypracování: Pokud budete kopírovat text z internetu např. z Wikipedie, musíte text výrazně upravit svými slovy, vždy je potřeba uvést citaci zdroje (na konec prezentace, to platí např. pro použití textu z internetu, použití učebnice, knihy, použití obrázku).
 • Nedodržení podmínek bude ohodnoceno snížením známky. Referáty k přepracování posílat nebudu (ohodnotím je jak mi dojdou). Nepoužívejte cizí prezentace z internetu a nevydávejte je za vlastní (bude bráno jako podvod – známka 5).
 • Termín odeslání: 25.3.2021
 • domácí úkol: PL – PŘEVODY JEDNOTEK 3 (souhrn), vypracujte převody jednotek objemu a času, termín odevzdání 16.3.2021 (20:00)

2021-03-09   UČIVO – Magnetické pole cívky s proudem


    UČIVO (studium doma, 1.-5.3.2021)

2021-03-04   UČIVO – Výkon, příkon, účinnost – výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU
 • procvičování: výpočty v složitějším obvodu
 • video: Pokus: Elektrický proud a Ohmův zákon
 • písemka (10min): opakování (převody jednotek)

2021-03-02   UČIVO – ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY (nové učivo), Co už víme o magnetickém poli (opakování)


    UČIVO (studium doma, 22.-26.2.2021)

2021-02-25   UČIVO – Výkon elektrického proudu (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU
 • prezentace: výkon elektrického proudu, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • písemka (10min): opakování (teorie – proud), např. co je to elektrický proud, typy obvodu, elektrotechnické značky, důležité veličiny, vzorce, příklady ne!
 • zápis: výkon elektrického proudu

2021-02-23   UČIVO – Elektrická práce a energie

 • prezentace: elektrická práce a energie, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky + vzorový příklad
 • domácí úkol: učebnice str. 160 / cv. U1, 2, nápověda k cv. U2 (projdi pořádně prezentaci, 1 litr vody má hmotnost 1 kg, výpočet pro Q najdeš v sešitě), vypracuj do sešitu zepředu za zápis, nafoť a zašli e-mailem, termín odeslání 24.2.2021.

    UČIVO (studium doma, 15.-19.2.2021)

2021-02-18   UČIVO – Reostat (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU
 • prezentace: reostat, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: reostat
 • domácí úkol: bude zadán po online výuce, termín odeslání 21.2.2021.

2021-02-16   UČIVO – Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe


    UČIVO (studium doma, 8.-12.2.2021)

2021-02-11   UČIVO – Elektrický proud – výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU
 • domácí úkol: vypočítej do sešitu (zezadu), termín odeslání 15.2.2021.
 • Při elektrickém napětí 16 V mezi konci rezistoru prochází jím elektrický proud 0,2 A. Jaký proud bude tímto rezistorem procházet, připojíme-li jej ke zdroji napětí 48 V?

2021-02-09   UČIVO – Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou


  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28  VYSVĚDČENÍ

 


2/4 (2018-01-25)


    UČIVO (studium doma, 25.-28.1.2021)

2021-01-28   UČIVO – Elektrický proud – výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU

2021-01-26   UČIVO – Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče


  UČIVO (studium doma, 18.-22.1.2021)

2021-01-21   UČIVO – Elektrický odpor – Ohmův zákon (online výuka)

2021-01-19   UČIVO – Zdroje elektrického napětí


  UČIVO (studium doma, 11.-15.1.2021)

2021-01-14   UČIVO – Měříme elektrické napětí (online výuka)

2021-01-12   UČIVO – Měříme elektrický proud


  UČIVO (studium doma, 4.-8.1.2021)

2021-01-07   UČIVO – Elektrický proud 2 (online výuka)

2021-01-05   UČIVO – ELEKTRICKÝ PROUD, Co je to elektrický proud

 • prezentace: elektrický proud 1, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky (i s obrázky)


  UČIVO (studium doma, 14.-18.12.2020)

2020-12-17   UČIVO – Siločáry elektrického pole (online výuka)

2020-12-15   UČIVO – Vodič a izolant v elektrickém poli


  2019-12-10   UČIVO – elektroskop a elektrometr (zápis), PÍSEMKA – výpočty teplo

  2019-12-08   UČIVO – ELEKTRICKÉ JEVY, opakování – co už víme o elektrických vlastnostech látky (viz. chemie – atom, vznik iontů), elektroskop a elektrometr, 10 MIN – převody jednotek hmotnosti


  UČIVO (studium doma, 30.11.-4.12.2020)

2020-12-03   UČIVO –  Pístové spalovací motory, procvičování příkladů – teplo (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • kontrola domácího úkolu: na online hodině si zkontrolujeme řešení zadaného domácího úkolu
 • zápis: pístové spalovací motory

2020-12-01   UČIVO – Změny skupenství 3 (kapalnění, sublimace a desublimace)


1/4 (2018-11-23)


  UČIVO (studium doma, 23.-27.11.2020)

2020-11-26   UČIVO –  Změny skupenství 2 – vypařování a var, procvičování příkladů – teplo (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: změny skupenství 2, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • kontrola domácího úkolu: na online hodině si zkontrolujeme řešení zadaného domácího úkolu
 • zápis: změny skupenství 2
 • domácí úkol: zopakujte si převody jednotek hmotnosti

2020-11-24   UČIVO – Změny skupenství 1 (tání a tuhnutí)


  UČIVO (studium doma, 16.-20.11.2020)

2020-11-19 UČIVO – Jak měříme teplo přijaté nebo odevzdané při tepelné výměně (online výuka)

2020-11-17 DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII


  UČIVO (studium doma, 9.-13.11.2020)

2020-11-12 UČIVO – Teplo, měrná tepelná kapacita (online výuka)

2020-11-10 UČIVO – Změna vnitřní energie 2


  UČIVO (studium doma, 2.-6.11.2020)

2020-11-05 UČIVO – Vnitřní energie, změna vnitřní energie 1 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: vnitřní energie, změna vnitřní energie 1, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce, nestihli zápis do sešitu  nebo si chtějí látku zopakovat

2020-11-03 UČIVO – Látky jsou složeny z částic


PODZIMNÍ PRÁZDNINY (26.-30.10.2020)


  UČIVO (studium doma, 19.-23.10.2020)

2020-10-22 UČIVO – Pohybová a polohová energie

2020-10-20 UČIVO – Výkon, příkon, účinnost


  UČIVO (studium doma, 12.-16.10.2020)

2020-10-15 UČIVO – Práce při zvedání tělesa kladkami

2020-10-13 UČIVO – PRÁCE, ENERGIE, TEPLO (nové učivo), práce

 • prezentace: práce, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu

  2019-10-08   UČIVO – lom světla, lom ke kolmici, lom od kolmice, lom do rozhraní, rozklad světla optickým hranolem, 10MIN – převody jednotek, délka

  2019-10-06   UČIVO – Světelné jevy, světelný zdroj, optické prostředí, druhy optického prostředí, rychlost světla, zákon odrazu, zrcadla

  2019-10-01   UČIVO – vztlaková síla, Archimédův zákon, atmosférický tlak

  2019-09-29   UČIVO – tlak v kapalinách vyvolaný účinky gravitační síly Země, tlaková síla, hydrostatický tlak, vztlaková síla

  2019-09-24   UČIVO – opakování – převody jednotek, OPAKOVACÍ PÍSEMKA (rychlost)

  2019-09-22   UČIVO – procvičování na písemku (rychlost), hydraulická zařízení (využití Pascalova zákona)

  2019-09-17   UČIVO – MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN – Tlak v kapalinách, Pascalův zákon, OPAKOVACÍ PÍSEMKA (skládání sil)

  2019-09-15   UČIVO – PL – skládání sil (dokončeno), PL – RYCHLOST 1 (dokončeno)

  2019-09-10   UČIVO – kontrola sešitů, výslednice sil, skládání sil, procvičování – pracovní list PL – SKLÁDÁNÍ SIL 1 (cv. 1-4),  DÚ: pracovní list PL – SKLÁDÁNÍ SIL 1  cv. 5, dne 17.9.2020 písemka skládání sil

  2019-09-08  UČIVO – Rychlost rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu, (výpočty), síla, znázornění síly, skládání sil

  2019-09-03  UČIVO – Co nás čeká v 8. ročníku, bezpečnostní řád, OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU POHYB A SÍLA (opakování) – Co je to fyzika, klid a pohyb tělesa, trajektorie, dráha tělesa, dělení pohybu podle trajektorie, způsobu pohybu, rychlosti pohybu, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (do 10.9.2020)

  2019-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021


0/4 (2019-09-01)


 

 

  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

  2020-10-29 *  2019-10-30  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2020-12-23 *  2020-01-03  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

 

Nezaslání domácího úkolu v termínu bez omluvy považuji za NESPLNĚNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU!

Upozorňuji, že po skončení mimořádných opatření si zápisy v sešitech zkontroluji. Pracovní listy také schovávejte, využijeme je pro opakování. Nezapomeňte, že vaše odeslané práce (úkoly, pracovní listy, referáty atd.) budou součástí vašeho hodnocení!

 

ONLINE VÝUKA FYZIKY 8

bude probíhat vždy ve

čtvrtek 1. hodinu od 7:45 – 8:25

 

 

BUDEME PSÁT 10 MIN – ……

zpět


CITACE: viz. odkaz [gif 7 – smajlík mávající], , [gif 4 – atom]