Fyzika 8. ročník – zápisy

zpět

Zápisy do sešitů

Zde naleznete zápisy do sešitů. Jsou rozděleny podle probíraných témat.   

Proč červené rámečky? Žáci jsou na ně zvyklí. :o)    

 

 • Co nás čeká v 8. ročníku
 • Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky

OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU

PRÁCE. ENERGIE. TEPLO

PRÁCE  A VÝKON

 • Práce
 • Práce při zvedání tělesa kladkami
 • Výkon
 • Výpočet práce z výkonu a času. Účinnost

POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE

 • Energie
 • Pohybová energie tělesa
 • Polohová energie těles
 • Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa

VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO

 • Látky jsou složeny z částic
 • Proč se tělesa zahřívají při tření. Vnitřní energie
 • Změna teploty těles. Tepelná výměna vedením
 • Teplo, měrná tepelná kapacita
 • Teplo
 • Měrná tepelná kapacita látky
 • Měření tepla přijatého nebo odevzdaného při tepelné výměně
 • Měření tepla – kalorimetr
 • Tepelná výměna prouděním
 • Tepelné záření
 • Využití energie slunečního záření

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ELEKTRICKÉ JEVY

ELEKTRICKÝ NÁBOJ. ELEKTRICKÉ POLE

 • Co už víme o elektrických vlastnostech látek
 • Elektroskop. Jednotka elektrického náboje
 • Vodič a izolant v elektrickém poli
 • Siločáry elektrického pole

ELEKTRICKÝ PROUD

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY

STŘÍDAVÝ PROUD

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S ELEKTRICKÝMI ZAŘÍZENÍMI

 • Elektrické spotřebiče v domácnosti
 • Úraz elektrickým proudem
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem

 

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [obr. 285 – ve výstavbě]