F8 – Energie

Energie

 

Denně se setkáváme se slovem energie? Např. výroba elektrické energie, využití jaderné energie, také člověk získává energii z potravin. Co vlastně znamená, že těleso má energii? Na tuto otázku budeme moci odpovědět až poznáme různé druhy energií, možnosti jejich vzájemné přeměny i přenos energie.

 

Jak souvisí energie těles s konáním práce?

Např. k uvedení auta do pohybu musí motor konat práci. Ta se ale neztratí (ne všechna). Je uschovaná v energii kterou auto získalo. Jak se může tato energie projevit? Např. pokud narazí na jiné auto může ho uvést do pohybu a tím vykonat práci.

 

Energie – je fyzikální veličina, která vyjadřuje schopnost tělesa konat práci. Značí se E a její jednotkou je joule [J].

 

Druhy energie:

  • elektrická
  • jaderná
  • světelná
  • tepelná
  • mechanická
  • chemická aj.

 

Mechanickou energii dělíme na:

  • pohybovou (kinetickou) – je to energie tělesa v pohybu; těleso v klidu má nulovou pohybovou energii
  • polohovou (potenciální) – mají ji tělesa, která jsou v silovém poli jiných těles

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 8. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-149-9

http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/8-rocnik/2-1-energie