F8 – Mechanické vlastnosti kapalin a plynů (opakování)