F8 – Posuvné účinky síly. Pohybové zákony

zpět

Účinky síly

 

  • posuvné účinky (síla může uvést těleso z klidu do posuvného pohybu, může pohyb tělesa urychlit, zastavit, zpomalit)
  • otáčivé účinky (může těleso roztočit, zrychlit, zbrzdit, zastavit jeho otáčivý pohyb)
  • deformační účinky (může změnit tvar tělesa)

 

Posuvné účinky síly

 

 Isaac Newton formuloval tři pohybové zákony:

  • 1. Newtonův pohybový zákon (zákon setrvačnosti)
  • 2. Newtonův pohybový zákon (zákon síly)
  • 3. Newtonův pohybový zákon (zákon vzájemného působení dvou těles – zákon akce a reakce)

 

1 NEWTONŮV POHYBOVÝ ZÁKON: Zákon setrvačnosti

Těleso zůstává v klidu nebo v pohybu rovnoměrně přímočarém, jestliže na ně nepůsobí jiná tělesa silou nebo jestliže jsou síly působící na těleso v rovnováze.

 

2 NEWTONŮV POHYBOVÝ ZÁKON: Zákon síly

Působí-li na těleso síla, mění se jeho rychlost. Tzn. že síla uvede těleso z klidu do pohybu, pohyb tělesa urychlí, zpomalí, zastaví nebo změní jeho směr.

 

3 NEWTONŮV POHYBOVÝ ZÁKON: Zákon vzájemného působení dvou těles (Zákon akce a reakce)

Působí-li jedno těleso na druhé silou, působí i druhé těleso na první silou stejně velkou opačného směru. Síly vzájemného působení současně vznikají a současně zanikají. Každá z nich působí na jiné těleso.

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6