F8 – Proč se tělesa zahřívají při tření. Vnitřní energie

zpět

Proč se tělesa zahřívají při tření

Vnitřní energie

 

Při vyšší teplotě se částice látek pohybují rychleji než při nižší teplotě.

 

Např. čaj zalitý horkou a studenou vodou – čaj zalitý teplou vodou se začne zbarvovat rychleji, částice barviva se difúzí dostávají mezi částice vody. Částice v teplé vodě se pohybují rychleji.

 

tření ruky položené na podložce – při každém tahu ruky působíme na ruku silou po určité dráze, konáme práci. Ruka položená na stole se zahřívá (přesto se polohová ani pohybová energie ruky nemění). Co způsobuje zahřátí? Urychlí se pohyb částic, zvětší se pohybová energie částic rukou.

 

Částice uvnitř tělesa se neustále pohybují, mají pohybovou energii. Celková pohybová energie všech částic v tělese je součástí vnitřní energie tělesa

 

Vnitřní energie tělesa – je energie všech částic, které těleso obsahuje. Je to vlastně součet pohybových a polohových energií všech molekul v tělese. Značka U, jednotka joule [J].

 

Vnitřní energie závisí na:

  • vzájemné poloze molekul v tělese
  • počtu molekul v tělese
  • teplotě tělesa

 

Při zvýšení teploty tělesa se jeho vnitřní energie zvětšuje. Zvyšování vnitřní energie zapříčiní zvýšení rychlosti molekul, tedy i větší pohybovou energii, což má za důsledek navýšení teploty tělesa. To platí i naopak.

 

Jak můžeme zvýšit vnitřní energii?

  1. konáním práce (např. běh, pilování, řezání, zatloukání hřebíku, šroubování,…). Při konání práce se zvyšuje potenciální energie částic, mění se vzdálenost mezi částicemi.
  2. dotykem s tělesem o vyšší teplotě (tepelnou výměnou)

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 8. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-149-9

http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/8-rocnik/3-1-vnitrni-energie