F8 – Tepelné záření

zpět

Tepelné záření

 

OPAKOVÁNÍ:

 • Rozžhavené těleso (např. vlákno žárovky) vysílá do okolí světlo (vnímáme ho zrakem), ale i tepelné záření (vnímáme ho tepelnými čidly v pokožce).
 • Podobně jako světlo i tepelné záření prostupuje některými tělesy a některými je pohlcováno.
 • Těleso které vysílá tepelné záření (např. žárovka, Slunce) je zdrojem energie záření.
 • Energie se přenáší z jednoho tělesa na druhé (tělesa nejsou přitom v přímém kontaktu).
 • Tělesa jsou od sebe oddělena prostředím které tepelné záření nepohlcuje nebo pohlcuje jen málo.
 • Tepelné záření dokonale prostupuje vakuem (rychlost je stejná jako rychlost světla 3 . 108 m/s.)
 • V každém jiném prostředí je rychlost tepelného záření menší.

 

Jestliže těleso pohlcuje tepelné záření, jeho teplota se zvyšuje, a tím se zvětšuje i jeho vnitřní energie.

 

Na čem závisí zahřátí tělesa při pohlcení tepelného záření?

 

Zvýšení teploty tělesa závisí na:

 • teplotě
 • vzdálenosti zdroje záření od tělesa
 • barvě
 • úpravě povrchu

 

Příklad (vzdálenost zdroje záření):

Ke svítící žárovce přibližujeme dlaň.

POZORUJEME že, dlaň se zahřívá tím více, čím více se blížíme k žárovce.

 

Příklad (barva a úprava povrchu):

Tři stejné laboratorní teploměry přikryjeme tenkými listy z různých materiálů (alobal, bílý papír, černý matný papír). Na všechny necháme dopadat tepelné záření z elektrické lampy.

POZORUJEME že, nejvyšší teplotu má teploměr přikrytý černým matným papírem a nejnižší teplotu má teploměr přikrytý alobalem.

 

 

 

 

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 8. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-149-9