F8 – Teplo

zpět

Teplo

 

Teplo – je fyzikální veličina. Je rovno energii, kterou při tepelné výměně předává teplejší těleso studenějšímu nebo kterou přijme chladnější těleso od teplejšího. Značka Q, jednotka joule [J].

 

  • Předá-li teplejší těleso chladnějšímu tělesu tepelnou výměnou energii, říkáme že teplejší těleso odevzdalo teplo chladnějšímu tělesu.
  • Přijme-li chladnější těleso od teplejšího tělesa tepelnou výměnou energii, říkáme že chladnější těleso přijalo teplo od teplejšího tělesa.

 

Teplo závisí na:

  • rozdílu teplot tělesa před tepelnou výměnou a po ní
  • látce, z které je těleso vyrobeno
  • hmotnosti tělesa

 

Teplo přijaté tělesem o určité hmotnosti při tepelné výměně je přímo úměrné zvýšení teploty.

Q ∼ (t – t0)

Při určitém zvýšení teploty je teplo přijaté tělesem přímo úměrné hmotnosti tělesa.

Q ∼ m

 

Příklad pro ověření:

Do kádinky nalijeme vodu o hmotnosti m1 = 250 g a m2 = 500 g. Změříme teplotu t0 např. při 20°C. Kádinku postavíme na předem rozehřátý vařič. Předpokládáme, že za každou minutu přijme voda přibližně stejné teplo Q. Za stálého míchání měříme teplotu vody vždy po minutě. Hodnoty zakreslujeme do grafu závislosti teploty vody na přijatém teple.

 

  

 

POZORUJEME že, zvýšení teploty (t – t0) a přijaté teplo jsou veličiny přímo úměrné.

Přijetím tepla Q se teplota vody (m1 = 250 g) zvýšila o 10°C. Přijetím tepla 2Q se teplota vody zvýšila o 20°C (tedy 2x) ….. Můžeme tedy říci, že při stejné hmotnosti, přijme voda voda teplo, které je přímo úměrné zvýšení teploty Q ∼ (t – t0).

Přijetím tepla Q se teplota vody (m2= 500 g) zvýšila o 5°C. Přijetím tepla 2Q se teplota vody zvýšila o 10°C (tedy 2x) ….. Ke zvýšení teploty vody o 10°C (m2 = 500 g = 2m1) je zapotřebí přijmout dvojnásobné teplo 2Q. Můžeme tedy říci, že při stejném zvýšení teploty přijme voda teplo, které je přímo úměrné hmotnosti vody Q ∼ m.

 

Tepelná výměna se může uskutečnit:

  • vedením (dotyk těles) např. rozpálená žehlička působí na prádlo; lžička v horkém čaji…
  • sáláním (zářením) např. slunce; krb; žárovka;…
  • prouděním (v kapalinách a plynech teplejší látka stoupá, chladnější klesá)

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 8. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-149-9