F8 – zápis (Elektrická práce, elektrická energie)

zpět

Elektrická práce, elektrická energie

 

Elektrická práce

 

značka W, jednotka joule [J]

Prochází-li vodičem při napětí U elektrický proud I po dobu t, vykoná elektrické pole práci W.

 

 

  • W ….. práce ….. [J]
  • U ….. el. napětí ….. [V]
  • I ….. el. proud ….. [A]
  • t ….. čas ….. [s]

 

Jestliže elektrické pole koná práci, přisuzujeme mu energii, kterou nazýváme elektrická energie.

 

Elektrická energie odpovídá elektrické práci vykonané elektricky nabitými částicemi.

 

E = W = U . I . t

 

Elektrická energie se může snadno měnit na jiný druh energie, např. na světelnou nebo tepelnou.

 

Příklad:

Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí 28 V. Spotřebičem prochází elektrický proud 200 mA  po dobu 60 s. Jakou elektrickou práci vykonají síly elektrického pole ve spotřebiči?

 

 U = 28 V

 I = 200 mA = 0,2 A

 t = 60 s

 W = ? J

—————————–

W = U . I . t

W = 28 . 0,2 . 60

W = 336 J

 

Síly elektrického pole vykonají práci 336 J.

 

zpět