F8 – zápis (Elektrický odpor. Ohmův zákon)

zpět

Elektrický odpor. Ohmův zákon

 

Elektrický odpor

 

  • značka R
  • jednotka ohm [Ω]
  • měřidlo: voltmetr
  • schematická značka: 

 

Elektrický odpor vyjadřuje závislost proudu na napětí.

 

 

  • R ..… elektrický odpor …… []
  • I ….. el. proud ….. [A]
  • U ….. el. napětí ….. [V]

 

Ohmův zákon

Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče.

 

 

 

zpět