F8 – zápis (Elektrický proud 2)

zpět

Elektrický proud 2

 

Elektrický proud – je tvořen usměrněným pohybem volných částic s elektrickým nábojem.

 

Dohodnutý  směr proudu ve vnější části obvodu je od kladného pólu k zápornému pólu zdroje napětí.

 

 

Elektrický proud v kovovém vodiči je tvořen usměrněným pohybem volných elektronů.

 

Elektrický proud ve vodném roztoku soli (NaCl) je tvořen usměrněným pohybem kationtů a aniontů.

 

 

zpět