F8 – zápis (Elektromotor)

zpět

Elektromotor

 

Elektromotor

Je založen na otáčení cívky s proudem v magnetickém poli.

Je to stroj, ve kterém se elektrická energie přeměňuje na pohybovou energii.

 

STATOR (nepohyblivá část) je tvořen trvalými magnety nebo elektromagnety.

ROTOR (otáčivá část) se skládá z 1 nebo více cívek s jádry z magneticky měkké látky.

KOMUTÁTOR (nezbytná součást) mění směr proudu v cívkách rotoru, a tím umožňuje jejich stálé otáčení.

 

zpět