F8 – zápis (Jak lze změnit odpor polovodičů?)

zpět

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH

Jak lze změnit odpor polovodičů?

 

Elektrický proud v kovech je tvořen usměrněným pohybem volných elektronů.

 

  • Elektrický odpor vodiče závisí na délce vodiče, průřezu vodiče, materiálu vodiče a teplotě vodiče
  • S rostoucí teplotou se jeho odpor zvětšuje.

 

 

Odpor polovodičů se s rostoucí teplotou zmenšuje.

 

 

Termistor – je polovodičová součástka, jejíž odpor se mění s teplotou.

  • odpor s rostoucí teplotou klesá
  • použití – čidlo k měření teploty

Značka termistoru je:      

 

Fotorezistor – je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na osvětlení.

  • odpor s osvětlením součástky klesá
  • použití – měření osvětlení ve fotoaparátech

 

Značka fotorezistoru je:   

 

zpět