F8 – zápis (Magnetické pole cívky s proudem)

zpět

Magnetické pole cívky s proudem

 

 

Schematická značka cívky je 

 

Cívka s elektrickým proudem má kolem sebe magnetické pole podobné magnetickému poli tyčového magnetu.

Na jednom konci cívky s proudem je severní a na druhém konci jižní magnetický pól.

 

Zaměníme-li směr proudu v cívce, její magnetické póly se vymění.

 

Magnetické pole cívky je nejen vně, ale i uvnitř cívky, kterou prochází elektrický proud.

 

Směr indukčních čar pole vně cívky je stejný jako u tyčového magnetu (od N k S). Uvnitř cívky směřují indukční čáry naopak.

 

zpět