F8 – zápis (Měření střídavého proudu a napětí)

zpět

Měření střídavého proudu a napětí

 

Hodnota střídavého proudu a střídavého napětí, kterou měříme ampérmetrem a voltmetrem na střídavý proud a napětí, se nazývají efektivní hodnota proudu Ief a efektivní hodnota napětí Uef.

 

Uef = 0,7 . Umax

 

Ief = 0,7 . Imax

 

 

 

zpět