F8 – zápis (Měření tepla – kalorimetr)

zpět

Měření tepla – kalorimetr

 

Jak změříme teplo přijaté nebo odevzdané při tepelné výměně

 

Abychom mohli teplo určit musíme: změřit hmotnost tělesa, zvýšení teploty, měrnou tepelnou kapacitu

K tomu používáme kalorimetr (zařízení, které tepelně izoluje vnitřní nádobu, v níž probíhá tepelná výměna, od okolí kalorimetru).

 

zpět