F8 – zápis (Měříme elektrické napětí)

zpět

Měříme elektrické napětí

 

ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ

 

značka U, jednotka volt [V]

měřidlo: voltmetr

schematická značka:

 

Elektrické napětí je určeno prací, kterou vykoná elektrické pole při přenosu částic s celkovým nábojem Q z jednoho pólu zdroje na druhý.

 

 

  • Q ..… elektrický náboj …… [C]
  • U ….. elektrické napětí ….. [V]
  • W ….. práce vykonaná při přenosu energie ….. [J]

 

Máme voltmetry:

  • ručičkové
  • digitální
  • ručičkový a zároveň digitální

 

Při měření napětí mezi svorkami zdroje připojíme voltmetr ke svorkám zdroje.

 

 

Při měření napětí mezi svorkami spotřebiče (zdroj, žárovka, …), musíme voltmetr připojit na svorky daného prvku v obvodě paralelně.

 

 

zpět