F8 – zápis (Působení magnetického pole na cívku s proudem)

zpět

Působení magnetického pole na cívku s proudem

 

Cívka s elektrickým proudem a otáčivá kolem osy kolmé k magnetickým indukčním čarám vnějšího stejnorodého magnetického pole, se ustálí vždy tak, že naproti sobě budou nesouhlasné póly jednotlivých magnetických polí (cívky a vnějšího magnetického pole).

 

Pokud změníme polaritu zdroje, póly cívky si vymění pozici a celá cívka se díky tomu otočí o 180°.

 

Na otáčení cívky s proudem působením magnetického pole jsou založeny tzv. magnetoelektrické měřící přístroje.

 

Užívají se k měření proudu (ampérmetr) i napětí (voltmetr).

 

zpět