F8 – zápis (Siločáry elektrického pole)

zpět

Siločáry elektrického pole

 

Siločáry elektrického pole – jsou myšlené čáry, kterými zobrazujeme silové působení elektrického pole.

 

Bylo dohodnuto: směr siločar je od kladně nabitého tělesa k záporně nabitému tělesu.

 

 

 

Stejnorodé elektrické pole – znázorňujeme rovnoběžnými navzájem stejně vzdálenými siločárami.

 

Vzniká např. mezi dvěma nesouhlasně nabitými dostatečně velkými rovnoběžnými deskami.

 

 

zpět