F8 – zápis (Tání a tuhnutí)

zpět

Tání a tuhnutí

 

Tání – děj, při kterém se pevná látka mění na kapalnou.

 

  • V pevné krystalické látce probíhá při teplotě tání tt.
  • Různé krystalické látky mají různé tt.
  • Teplota tání závisí na druhu látky a na tlaku.
  • Při tání látka přijme teplo.
  • Amorfní pevné látky nemají určitou tt.

 

 

Skupenské teplo tání – Lt – teplo které přijme pevné těleso již zahřáté na tt, aby se změnilo na kapalinu téže teploty. [J]

Měrné skupenské teplo tání – lt [J/kg] – je teplo, které přijme 1 kg pevné látky při tt, aby se změnil na kapalinu téže teploty. [J/kg]

 

Lt = m. lt

 

Tuhnutí – děj, při kterém se kapalná látka mění na pevnou.

 

  • Při tuhnutí látka odevzdá teplo.
  • Teplota tuhnutí je rovna teplotě tání.

 

Anomálie vody – největší hustotu má při 4°C a ne při teplotě tání!!!

Skupenské teplo tuhnutí – LT – je stejné jako skupenské teplo tání.

 

zpět