F8 – zápis (Teplo, měrná tepelná kapacita)

zpět

Teplo, měrná tepelná kapacita

 

Teplo – značka Q  jednotka [J]

Teplo je rovno energii, kterou předá teplejší těleso chladnějšímu tělesu při tepelné výměně.

 

Závisí na:

  • hmotnosti m
  • teplotě  t
  • počáteční teplotě t0
  • čase
  • materiálu

 

Přijmou-li dvě tělesa různých látek (o stejné hmotnosti) stejné teplo, zvýší se jejich teplota různě.

Měrná tepelná kapacita … c [J / (kg . °C)]

Udává kolik tepla přijme 1 kg látky, aby se ohřál o 1°C.

 

Přijetí tepla:

 

 

Odevzdání tepla:

 

 

  • m ….. hmotnost tělesa ….. [kg]
  • c …. měrná tepelná kapacita ….. [J / (kg . °C)]
  • t0 ….. počáteční teplota ….. [°C]
  • t ….. konečná teplota ….. [°C]

 

zpět