F8 – zápis (Transformátory)

zpět

Transformátory

 

Činnost transformátoru je založena na principu elektromagnetické indukce.

 

Schematická značka transformátoru: 

 

Transformátor – je zařízení, které umožňuje měnit střídavé napětí U1 (vstupní) na střídavé napětí U2 (výstupní) se stejným kmitočtem, ale jinou hodnotou.

 

 

 

Pokud má sekundární cívka větší počet závitů než primární cívka, napětí se transformátorem zvyšuje.

Pokud má sekundární cívka menší počet závitů než primární cívka, napětí se transformátorem snižuje.

 

N2 / N1 = U2 / U1

 

transformační poměr p

 

p = N2 / N1 = U2 / U1

 

Účinnost transformátorů je 90 – 95 %.

 

 

Je-li transformační poměr p > 1, je U2 > U1 a I2 < I1 .

Jedná se o transformaci nahoru (napětí se zvyšuje).

např. elektrárna (6,3 – 10 kV) → transformátor (220 – 1000 kV)

 

Je-li transformační poměr p < 1, je U2 < U1 a I2 > I1 .

Jedná se o transformaci dolů (napětí se snižuje).

např. zásuvka (230 V) → napájení elektroniky (jednotky V)

 

zpět