F8 – zápis (Úraz elektrickým proudem)

zpět

Úraz elektrickým proudem

 

Úraz elektrickým proudem

 

O závažnosti a následcích rozhodují tyto faktory:

  • hodnota elektrického proudu protékajícího tělem postiženého
  • čas, po který proud protéká lidským tělem
  • druh proudu, jeho průběh a kmitočet

 

zpět