F8 – zápis (Vedení elektrického proudu v kapalinách)

zpět

Vedení elektrického proudu v kapalinách

 

Vodné roztoky solí, kyselin a zásad vedou elektrický proud.

Kapaliny, které vedou elektrický proud, nazýváme elektrolyty.

 

Elektrický proud v elektrolytech (např. vodném roztoku soli) je tvořen usměrněným pohybem kationtů a aniontů

 

NaCl → Na+ + Cl

CuSO4 → Cu+ + SO4

 

Při průchodu elektrického proudu v kapalinách dochází k přenosu látky a v okolí elektrod probíhají chemické reakce.

Tento jev se nazývá elektrolýza.

 

Používá se:

  • k pokovování
  • k výrobě čistých kovů

 

 

zpět