F8 – zápis (Vznik střídavého proudu 2)

zpět

Vznik střídavého proudu 2

 

Rovnoměrným otáčením cívky v magnetickém poli vzniká střídavý proud, jehož časový průběh je znázorněn sinusoidou.

 

Graf časového průběhu střídavého proudu:

 

Stejný průběh má i střídavý proud vyráběný v elektrárnách v alternátorech

 

Doba T, za kterou se průběh střídavého proudu opakuje, se nazývá perioda střídavého proudu.

 

Kmitočet (frekvence) střídavého proudu f udává počet period za 1 sekundu.

 

f = 1/ T

 

Jednotkou kmitočtu je hertz (Hz).

 

zpět