F8 – Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče

zpět

Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče

 

Elektrický odpor – je fyzikální veličina, která říká, jak dobře jsou některé elektrické vodiče schopné vést elektrický proud.

 • Elektrický odpor je vždy kladný.
 • Dobré vodiče mají malý odpor.
 • Špatné vodiče mají velký odpor.

 

Elektrický odpor závisí na:

 • délce vodiče (čím delší je vodič, tím větší je el. odpor)
 • průřezu vodiče (čím širší je vodič, tím menší je el. odpor)
 • materiálu vodiče
 • teplotě vodiče (s rostoucí teplotou roste i el. odpor)

 

Rezistor:

 • základní částí je keramický váleček nebo destička z izolantu
 • na nich je navinutý izolovaný drát který má velký odpor
 • je pokryt ochranným lakem

 

Rezistivita = měrný elektrický odpor – vyjadřuje elektrický odpor 1 metru vodiče jednotkové délky s průřezem 1 m2

Mezi dobré vodiče patří:

 • stříbro, měď, zlato
 • hliník, wolfram, zinek
 • železo, platina, olovo

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 8. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-149-9