M8 – návody (Pythagorova věta)

zpět

Pythagorova věta

souhrn poznatků

(Pythagorova věta, Obrácená Pythagorova věta, určení je-li trojúhelník pravoúhlý, výpočet délky přepony a obou odvěsen)

 

Pythagorova věta a její užití (download)

zpět


CITACE: viz. odkaz: []