Matematika 8. ročník – prezentace

zpět

Prezentace používané pro výuku

 

Co nás čeká v 8. ročníku

ALGEBRA

OPAKOVÁNÍ

 • Zlomky (opakování)
 • Početní operace s celými čísly (opakování)
 • Poměr a postupný poměr (opakování)
 • Trojčlenka (opakování)
 • Procenta a úroky (opakování)

DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA

PYTHAGOROVA VĚTA A JEJÍ UŽITÍ

MOCNINA S PŘIROZENÝM MOCNITELEM

VÝRAZY

LINEÁRNÍ ROVNICE

 • Rovnost
 • Lineární rovnice
 • Rovnice kolem nás
 • Slovní úlohy
 • Úlohy o pohybu
 • Úlohy o práci a výkonu lidí i strojů
 • Úlohy o směsích
 • Souhrnná cvičení

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

GEOMETRIE

OPAKOVÁNÍ

KRUŽNICE A KRUH

VÁLEC

 • Válec 1
 • Válec 2
 • Základní pojmy
 • Povrch a objem válce
 • Válcová tělesa kolem nás
 • Souhrnná cvičení k tématům kružnice, Kruh a Válec

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY

 • Jednoduché konstrukční úlohy
 • Množiny bodů dané vlastnosti
 • Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti
 • Souhrnná cvičení

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

***** KONEC *****

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [gif 7 – smajlík mávající]