Matematika 8. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

 

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Matematiky.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

 

 

 

BUDEME PSÁT PÍSEMKU – 10MIN – slovní úlohy o pohybu

 

PLÁNOVANÉ VELKÉ PÍSEMNÉ PRÁCE:

pololetní písemná práce – mnohočleny + lineární rovnice + slovní úlohy

termín 15.6.2021

Váš dlouhodobý domácí úkol (příprava na čtvrtletní / pololetní písemnou práci)

LINEÁRNÍ ROVNICE – SLOVNÍ ÚLOHY

LINEÁRNÍ ROVNICE

MNOHOČLENY

 

 


4/4 (2021-06-23)  ******pracovní listy, přípravy a procvičovánínew (2021-06-08)


  2021-06-10  UČIVO – Jednoduché konstrukční úlohy, učebnice str. 57 / cv. …..

  2021-06-09 UČIVO – GEOMETRIE – KONSTRUKČNÍ ÚLOHY, JEDNODUCHÉ KONSTRUKČNÍ ÚLOHY, učebnice str. 57 / cv. …..

  2021-06-08  STUDENEC

  2021-06-07  UČIVO – Úlohy o směsích, DÚ: str. 110/ cv. 1


  2021-06-03  UČIVO – 10MIN – Úlohy o pohybu, Úlohy o směsích

  2021-06-02  UČIVO – Úlohy o společné práci

  2021-06-01  UČIVO – Úlohy o společné práci

  2021-05-31   UČIVO – Úlohy o společné práci


  2021-05-27  UČIVO – PÍSEMNÁ PRÁCE (mocniny s přirozeným mocnitelem, válec, mnohočleny)

  2021-05-26  UČIVO – Úlohy o pohybu

  2021-05-25  UČIVO – Úlohy o pohybu

  2021-05-24   UČIVO – Úlohy o pohybu


    UČIVO (studium doma, 17.-21.5.2021)

2021-05-20   UČIVO – Lineární rovnice (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: slovní úlohy, kontrola příkladů 97/11,17,19,20, procvičování str. 97 / 21
 • domácí úkol: opakování na písemnou práci

2021-05-19 UČIVO – Lineární rovnice

 • procvičování 27/3: slovní úlohy, příklady učebnice str. 97 / cv. 11, 17, 19, 20, vypočítej do sešitu a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 19.5. 2021

2021-05-18   UČIVO – Lineární rovnice – slovní úlohy (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: slovní úlohy, příklady učebnice str. 97/ cv. 2, 3
 • domácí úkol 27/2: učebnice str. 97 / cv. 4vypočítej do sešitu a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 19.5. 2021
 • písemka (10 min): mnohočleny (sčítání + násobení)

2021-05-17 UČIVO – Lineární rovnice – slovní úlohy

 • procvičování: slovní úlohy, podívejte se na zadání následující tří slovních úloh procvičování – 005, zkuste nejprve přijít na řešení sami, pokud na řešení nepřijdete prostudujte a zapište do sešitu
 • procvičování 27/1: slovní úlohy, učebnice str. 97 / cv. 8, 10, 12, vypočítej do sešitu a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 17.5. 2021

  2021-05-13  UČIVO – Slovní úlohy – procvičování slovních úloh, DÚ 26/4: učebnice str. 97 / cv.1, 5, vypočítej do školního sešitu a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 16.5. 2021, M.C. (prostudovat postup – zapsat do sešitu teorii i příklady – procvičování – 004)

  2021-05-12  UČIVO – Slovní úlohy – upřesnění postupu zápisu slovní úlohy, procvičování, DÚ 26/3: učebnice str. 97 / cv. 6, vypočítej do školního sešitu, M.C. (prostudovat postup – zapsat do sešitu teorii i příklady – procvičování – 003

  2021-05-11  UČIVO – procvičování rovnic, nová látka – ROVNICE KOLEM NÁS, Slovní úlohy, DÚ 26/2: dokončit zkoušky u vypočítaných příkladů, M.C. (vypracovat do sešitu příklady a zaslat ke kontrole, prostudovat str. 95-96, vzorový příklad, zapsat postup – procvičování – 002)

  2021-05-10   UČIVO – krátké opakování (mnohočleny), procvičování lineární rovnice, DÚ 26/1: vypočítejte: 4(z+3) = 26-3z ( i zkoušku), M.C. (vypracovat do sešitu a zaslat ke kontrole – procvičování – 001)


    UČIVO (studium doma, 3.-7.5.2021)

2021-05-06   UČIVO – Lineární rovnice (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: lineární rovnice, vysvětlení učebnice str. 94 / cv. 2 e,f,g, 3, 4 
 • domácí úkol 25/4: dokončit zkoušky u příkladů str. 94/ cv. 4 e, f, vypočítat příklady str. 94 / cv. 5, zaslat sešit ke kontrole (zápisy a úkoly z tohoto týdne), termín odeslání 9.5.2021
 • dobrovolné 25/5: vypočítej příklad str. 94/ cv. 6 (i se zkouškou)
 • video: Přijímačky na střední školy 5 – Rovnice, řešené příklady, pro zájemce

2021-05-05 UČIVO – Lineární rovnice

 • vzorové příklady: M8 – příklady (lineární rovnice), zde najdete příklady učebnice 94/ cv. 3 a, b, 94 / cv. 4 a, b, prostudujte řešení, udělejte si poznámky co vám není jasné a zapište do sešitu
 • procvičování 25/3: lineární rovnice, učebnice str. 94 / cv. 3 c, d, str. 94 / cv. 4 c, d, vypočítej do sešitu a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 5.5. 2021

2021-05-04   UČIVO – Lineární rovnice (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: lineární rovnice, teorie + příklady učebnice str. 94 / cv. 1 (kontrola a dokončení), str, 94 /cv. 2 a, b, c, d
 • domácí úkol 25/2: dokončit příklady učebnice str. 94/2 e, f, g, můžete mi poslat příklady zároveň se zítřejším procvičováním, pokud je dostanu dřív budu ráda :o)

2021-05-03 UČIVO – Lineární rovnice

 • zápis 1: zapiš do sešitu, Nadpis: Co je lineární rovnice? Zapiš modré rámečky (učebnice str. 92), vzorové příklady (str. 93-94), rámečky Všimněte si (str. 93, 94)
 • procvičování 25/1: učebnice str.94 / cv. 1 a, b, d, f, vypočítej do sešitu a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 3.5. 2021

    UČIVO (studium doma, 26.-30.4.2021)

2021-04-29   UČIVO – Rovnost, lineární rovnice, úpravy rovnic (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: rovnost, lineární rovnice, úpravy rovnic (vysvětlení teorie a vzorových příkladů)

2021-04-28 UČIVO – Jaké používáme úpravy při řešení rovnici

 • zápis: Nadpis: Jaké používáme úpravy při řešení rovnic, zapište modrý rámeček, str. 90 dole, zapište příklad na str. 91 hned nahoře (postup rozepsaný + zkrácený zápis) a vzorové příklady str. 91-92 (příklad 1+2+3 – rozepsaný postup + zkrácený postup + zkouška), jen zapište na online hodině vám vše vysvětlím

2021-04-27   UČIVO – Opakování – mnohočleny 2 (online výuka)

2021-04-26 UČIVO – LINEÁRNÍ ROVNICE A JEJICH UŽÍTÍ (Nové téma), Rovnost, lineární rovnice


3/4 (2019-04-19)


    UČIVO (studium doma, 19.-23.4.2021)

2021-04-22   UČIVO – Opakování – mnohočleny 4 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování 24/4: PL – MNOHOČLENY – OPAKOVÁNÍ 4, kdo máte možnost PL si vytiskněte
 • domácí úkol: OPAKOVÁNÍ NA SOUHRNNOU PÍSEMKU (viz. PL1+2+3+4)
 • PŘÍŠTÍ TÝDEN BUDE VELKÁ OPAKOVACÍ PÍSEMKA Z MNOHOČLENŮ – upozorňuji, že u písemky budu chtít všechny vidět na kameře!

2021-04-21 UČIVO – Opakování – mnohočleny 3

2021-04-20   UČIVO – Opakování – mnohočleny 2 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování 24/2: PL – MNOHOČLENY – OPAKOVÁNÍ 2, vždy 1-2 příklady od každého úkolu
 • písemka (10 min): druhá mocnina dvojčlenu + součin součtu a rozdílu (3 VZORCE – (a+b)2, (a-b)2, (a+b)(a-b))
 • domácí úkol: dokončit zbývající příklady z PL – MNOHOČLENY – OPAKOVÁNÍ 2, termín odeslání 22.4. 2021 (9:00)

2021-04-19 UČIVO – Opakování – mnohočleny 1

 • procvičování 24/1: PL – MNOHOČLENY – OPAKOVÁNÍ 1, vypracuj do sešitu PL (nebo vytiskni, vypracuj a nalep) a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 20.4. 2021 (9:00)

    UČIVO (studium doma, 12.-16.4.2021)

2021-04-15   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – MNOHOČLENY  (online výuka) UPRAVENO

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování 23/4: procvičování a kontrola 23/3 + učebnice str. 87/cv. 3
 •  domácí úkol 23/6: dokončit 87/ cv. 3, nafoť a pošli ke kontrole sešit (zápisy a výpočty z tohoto týdne), zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 17.4.2021

2021-04-14 UČIVO – Rozklad mnohočlenů užitím vzorců UPRAVENO

 • procvičování 23/3: učebnice str. 87 / cv.  1, 2, 3 (nahoře), vypracuj a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 14.4. 2021 (20:00)
 • M8 – příklady (rozklad mnohočlenů užitím vzorců), pozor u cv. 3 / některé příklady upravit na součin nejdou!

2021-04-13   UČIVO – Procvičování (online výuka) UPRAVENO

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování 23/2: učebnice str. 85 / cv. 8, 9 (vysvětlení)
 • písemka (10 min): násobení mnohočlenu jednočlenem a násobení mnohočlenu mnohočlenem

2021-04-12 UČIVO – Rozklad mnohočlenů vytýkáním společného činitele + užitím vzorců

 • procvičování 23/1: učebnice str. 85 / cv.  6, 7, 8, 9, vypracuj do sešitu a až poté zapiš teorii, zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 12.4. 2021 (20:00)
 • zápis teorie: nadpis – Rozklad mnohočlenů užitím vzorců, zapiš do sešitu učebnice str. 86 / D2 zapamatujte si + vzorové příklady 1+2+3

    UČIVO (studium doma, 6.-9.4.2021)

2021-04-08   UČIVO – Rozklad mnohočlenu na součin  (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: rozklad mnohočlenu vytýkáním společného činitele
 • procvičování: učebnice str. 85 / cv.  1
 • domácí úkol 22/3: učebnice str. 85 / cv. 2,3,4,5
 • domácí úkol 22/4: nafoť a pošli ke kontrole sešit (zápisy a výpočty z tohoto týdne), zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 10.4.2021
 • písemka (10 min): sčítání a odčítání mnohočlenů

2021-04-07 UČIVO – Součin součtu a rozdílu

 • zápis teorie: nadpis – Součin součtu a rozdílu, zapiš do sešitu učebnice str. 83 / C5 zapamatujte si + příklady pod + rámeček znalost kterou si zopakujte
 • procvičování 22/2: učebnice str. 84 / cv.  1, 2, 3, 4, vypracuj a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 7.4. 2021
 • M8 – příklady (součin součtu a rozdílu)

2021-04-06   UČIVO – Druhé mocnina dvojčlenu – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: učebnice str. 82 / cv. 2, str. 83 / cv. 3, 4
 • domácí úkol 22/1: dokončit učebnice str. 83/ cv. 3cd, 4efgh, kdo si není jistý výpočtem, může mi úkol zaslat ke kontrole
 • M8 – příklady (druhá mocnina dvojčlenu)

  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY


    UČIVO (studium doma, 29.-31.3.2021)

2021-03-31 UČIVO – Druhá mocnina dvojčlenu

 • procvičování: 21/3: učebnice str. 81 / cv. 4 + 5 (dopočítejte příklady a až potom zapište novou teorii)
 • zápis teorie 1: nadpis – Druhá mocnina dvojčlenu, zapište do sešitu str. 82 / všimněte si + zkusme počítat
 • procvičování: 21/4: učebnice str. 82 / cv. 1
 • nápověda:
 • M8 – příklady (druhá mocnina dvojčlenu)
 • domácí úkol 21/5: nafoť a pošli ke kontrole sešit (zápisy a výpočty z tohoto týdne), zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 2.4.2021

2021-03-30   UČIVO – Násobení mnohočlenu mnohočlenem (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: učebnice str. 81/ cv. 1 abc + 2 ab + 3ab
 • nápověda:
 • M8 – příklady (násobení mnohočlenu mnohočlenem)
 • domácí úkol 21/2: dokončit 81/ cv. 1 def + 2 cd + 3cdef, nemusíte posílat samostatně, pošlete až s celým učivem za tento týden
 • písemka (10 min): číselné výrazy s odmocninami, závorky

2021-03-29   UČIVO – Násobení mnohočlenu jednočlenem – procvičování, násobení mnohočlenu mnohočlenem – teorie

 • procvičování 21/1: vypočítejte, učebnice str. 79 / cv. 3, str. 80 / cv. 7, 8, 9, 10, nejprve vypočítejte do sešitu příklady, až potom zapište novou teorii, zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 30.3.2021 (9:00)
 • nápověda:
 • M8 – příklady (násobení mnohočlenu jednočlenem)
 • teorie: zapište do sešitu, nadpis – Násobení mnohočlenu mnohočlenem, str. 80 / C3 zapište příklad pod nadpisem (3t + 1) . (2t – 5), str. 81 / všimněte si, zapamatujte si

    UČIVO (studium doma, 22.-26.3.2021)

2021-03-25   UČIVO – Násobení mnohočlenů  (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: kontrola 20/3 + 20/4 + učebnice str. 77 / cv.  4 + str. 79 / 1abc
 • domácí úkol 20/4: učebnice str. 79/1cde, 2, 4 + str. 80 / cv. 6, vypracuj a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 28.3.2021

2021-03-24 UČIVO – Násobení mnohočlenů

 • procvičování: 20/3: učebnice str. 76/ cv. 6 + 7, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině
 • zápis teorie 1: nadpis – Násobení mnohočlenů, podnadpis – Násobení jednočlenů, zapiš do sešitu učebnice str. 77 / C1
 • procvičování 20/4: učebnice str. 77 / cv.  1, 2, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině
 • zápis teorie 2: nadpis – Násobení mnohočlenu jednočlenem, učebnice str. 78 / zapamatujte si + 3 vzorové příklady nad zapamatujte si + str. 79 / zapamatujte si

2021-03-23   UČIVO – Sčítání a odčítání mnohočlenů – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: kontrola 20/1 + učebnice str. 76 / cv. 1,2,4
 • domácí úkol 20/2: učebnice str. 76 / cv. 3, 5, vypracuj a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 24.3.2021

2021-03-22   UČIVO – Sčítání a odčítání mnohočlenů

 • prezentace: sčítání a odčítání mnohočlenůzapiš vše do sešitu
 • procvičování 20/1: učebnice str. 74 / cv. 1 + str. 75 / 5, 6, nejprve zapište do sešitu teorii a poté vypočítejte tyto příklady, nemusíte posílat, zkontrolujeme na online hodině

    UČIVO (studium doma, 15.-19.3.2021)

2021-03-18   UČIVO – Procvičování – jednočlen a mnohočlen (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • písemka (10 min): číselné výrazy bez závorek a se závorkami
 • procvičování: kontrola 19/3 + 19/2 + teorie + učebnice str. 73 / cv. 1a,b,c-4
 • domácí úkol 19/4: učebnice str. 73 / cv. 1d,e,f, 2, 3, 4vypracuj a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 22.3.2021 (9:00)

2021-03-17 UČIVO – MNOHOČLENY

 • prezentace: jednočlen a mnohočlenzapiš vše do sešitu
 • procvičování 19/3: učebnice str. 72 / cv. 1, 2, 3, nápověda: str. 72 všimněte si, vypracuj, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině

2021-03-16   UČIVO – Procvičování výrazů s proměnnými (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: učebnice str. 65/1-3 + str. 67/1, 2, 4, 5, 7 + kontrola 19/1
 • domácí úkol 19/2: učebnice str. 67 / cv. 3, 6, 8, vypracuj, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině
 • domácí úkol: KONTROLA SEŠITŮ (zašli 8 stran tvého sešitu z algebry ke kontrole)

2021-03-15   UČIVO – Závorky + Výrazy s proměnnými + Hodnota výrazu s proměnnou

 • procvičování 19/1: 1) učebnice str. 63 / cv. 1, 4, nejprve vypracuj do sešitu tyto příklady, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině a poté zapiš zápis
 • 2) Zápis:
 1. prezentace: výrazy s proměnnýmizapiš vše do sešitu
 2. zapiš do sešitu úkol (učebnice str. 65 dole)
 3. prostuduj příklady 1 a 2 v učebnici na straně 66
 4. zapiš do sešitu příklad 3 (učebnice str. 66) 

    UČIVO (studium doma, 8.-12.3.2021)

2021-03-11   UČIVO – Výrazy s odmocninami + závorky (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: učebnice str. 62 / cv. 1, 2 + 63 / cv. 3 a,b
 • domácí úkol 18/2: str. 62 / cv. 3 + str. 63 / cv. 2 + str. 63 / cv. 3 c, d, zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 14.3.2021

2021-03-10 UČIVO – OPAKOVÁNÍ – KONTROLNÍ PRÁCE (VÁLEC, VÁLCOVÁ TĚLESA KOLEM NÁS)

 • tisk: M8 – KONTROLNÍ TEST – 02
 • všem se omlouvám neaktualizovala se mi stránka termín odeslání prodloužen do 16:00
 • termín zadání: 13:30
 • termín odeslání: nejpozději v 15:30
 • pracujte samostatně, kontrolní práce slouží k ověření vašich znalostí, bude klasifikována
 • vždy uveďte postup výpočtu i mezivýpočty, jen výsledek nebudu považovat za odpověď!
 • kontrolní práci můžete vytisknout a vyplnit, nebo vypracovat otázky zezadu do sešitu
 • nafoťte a odešlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz
 • dobře nafoťte, hezky napište ať odpovědi přečtu
 • pokud má někdo problém práci poslat přes e-mail může ji výjimečně zaslat přes Messenger
 • dodržte termín odevzdání (tolerovat budu +/- 5 min), neodevzdání práce v termínu bude hodnoceno známkou 5

2021-03-09   UČIVO – Číselné výrazy se závorkami procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: učebnice str. 61 / cv. 4-8 + kontrola 18/1 + 17/3
 • domácí úkol: zápis do sešitu str. 61 / C Výrazy s odmocninami + str. 62 Zopakujme si, nemusíte posílat

2021-03-08   UČIVO – Číselné výrazy se závorkami

 • zápis: učebnice str. 59-60, zapište teorii B – Číselné výrazy se závorkami
 • procvičování 18/1: učebnice str. 60 / cv. 1, 2, 3, zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 9.3.2021 (9:00)

    UČIVO (studium doma, 1.-5.3.2021)

2021-03-04   UČIVO – VÝRAZY (NOVÉ UČIVO) (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: výrazy, úvod + číselné výrazy bez závorek
 • procvičování: kontrola DÚ 17/2 + učebnice str. 59 / cv. 1
 • domácí úkol 17/3: učebnice str. 59 / cv. 3 (kdo nestihl dokončit cv. 1), nemusíte posílat zkontrolujeme na online výuce
 • domácí úkol 17/4: procvičujte na písemku válec a válcová tělesa kolem nás

2021-03-03 UČIVO – Válcová tělesa kolem nás

 • procvičování 17/2: učebnice str. 47 / cv. 7, str. 48 / cv. 9, str. 49 / cv. 17, 19a, zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 4.3. (7:00)

2021-03-02   UČIVO – Válcová tělesa kolem nás (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby + KALKULAČKU
 • procvičování: kontrola 17/1 + učebnice str. …… bude doplněno po online výuce

2021-03-01   UČIVO – Válcová tělesa kolem nás

 • procvičování 17/1: učebnice str. 46 / cv. 1, str. 47 / 2,4,6, zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 2.3. (9:00)

    UČIVO (studium doma, 22.-26.2.2021)

2021-02-25   UČIVO – Válcová tělesa kolem nás (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: kontrola DÚ + učebnice str.46/3
 • domácí úkol 16/2: učebnice str. 47 / cv. 3, 5, RADA: jsou to příklady na výpočet V(válce) použijte vzorec, pozor jsou většinou zadány průměry ne poloměry, pokud potřebujete vypočítat hmotnost použijte vzorec pro výpočet hustoty: ρ = m/V, zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 28.2. 2021

2021-02-24 UČIVO – OPAKOVÁNÍ – KONTROLNÍ PRÁCE (MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM)

 • tisk: M8 – KONTROLNÍ TEST – 01
 • termín zadání: 14:00
 • termín odeslání: nejpozději v 16:00
 • pracujte samostatně, kontrolní práce slouží k ověření vašich znalostí, bude klasifikována
 • vždy uveďte postup výpočtu i mezivýpočty, jen výsledek nebudu považovat za odpověď!
 • kontrolní práci můžete vytisknout a vyplnit, nebo vypracovat otázky zezadu do sešitu
 • nafoťte a odešlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz
 • dobře nafoťte, hezky napište ať odpovědi přečtu
 • pokud má někdo problém práci poslat přes e-mail může ji výjimečně zaslat přes Messenger
 • dodržte termín odevzdání (tolerovat budu +/- 5 min), neodevzdání práce v termínu bude hodnoceno známkou 5

2021-02-23   UČIVO – Válec – objem válce (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: válec 2pro žáky kteří nebyli na online výuce
 • procvičování: učebnice str. 44-45 / př. 2, 3, str. 45-46 / př. 5
 • procvičování: opakuj na písemku (mocniny s přirozeným mocnitelem)
 • domácí úkol 16/1: učebnice str. 46 / cv. 2, termín 25.2 (7:00), nemusíte posílat, zkontrolujeme na online hodině

2021-02-22   UČIVO – Válec – základní pojmy, povrch (NOVÉ UČIVO – zapisujte do sešitů na geometrii)

 • prezentace: válec 1zapiš do sešitu červené rámečky
 • procvičování: opakuj na písemku (mocniny s přirozeným mocnitelem)

    UČIVO (studium doma, 15.-18.2.2021)

2021-02-18   UČIVO – Procvičování – zápis čísla v desítkové soustavě (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: učenice str. 55 / cv. 1,2,3 + kontrola samostatné prácepro žáky kteří nebyli na online výuce
 • domácí úkol 15/3: učebnice str. 57 / cv. 9,10, 12,13zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 20.2. 2021

2021-02-17   UČIVO – Procvičování – mocniny s přirozeným mocnitelem (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování:  kontrola samostatné práce 51-52/1-7

2021-02-16   UČIVO –  SAMOSTATNÁ PRÁCE (online hodina přesunuta na středu – 1 hodinu od 7:45 do 8:25)  – Zápis čísla v desítkové soustavě 

 • zápis: Nadpis: ZÁPIS ČÍSLA V DESÍTKOVÉ SOUSTAVĚ – vypište do sešitů – učebnice str. 53 odstavec A (bez modrého rámečku) + str. 54 tabulka nahoře strany + str. 54 zapamatujte si (+ příklad pod tím)
 • procvičování 15/2: učebnice str. 53 / cv. 1, 2, 3, zaslat na e-mail, termín odevzdání 17.2. 2021
 • nápověda: cv. 1 – podívej se na příklad v odstavci A na straně 54 pod modrým rámečkem, cv. 2 opačný postup

2021-02-15   UČIVO – Pravidla pro počítání s mocninami

 • procvičování 15/1: učebnice str. 51 / cv. 1, 2, str. 52 / cv. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 16.2. 2021
 • nápověda: cv. 1, 2, 3, 4 – jsou to příklady na použití vzorce , cv. 8 a 10 použití všech vzorců

    UČIVO (studium doma, 8.-12.2.2021)

2021-02-11   UČIVO – Pravidla pro počítání s mocninami – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: probráno – kontrola 14/3 + 14/4pro žáky kteří nebyli na online výuce
 • domácí úkol 14/5: učebnice str. 50/cv. 2,3,5zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 14.2. 2021

2021-02-10   UČIVO – Pravidla pro počítání s mocninami

 • procvičování 14/4: učenice str. 49/1, 2, NEJPRVE VYPOČÍTEJTE TYTO PŘÍKLADY až poté zapište do sešitu zápis z prezentace (nové učivo), zaslat na e-mail, termín odeslání 11.2.2021 (9:00)
 • prezentace: pravidla pro počítání s mocninami 3 (mocnina součinu a mocnina podílu, mocnina mocniny)zapiš vše do sešitu

2021-02-09   UČIVO –   Pravidla pro počítání s mocninami – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: pravidla pro počítání s mocninami – procvičování, probráno – kontrola 14/2 – pro žáky kteří nebyli na online výuce
 • domácí úkol 14/3: učebnice str. 47 / cv. 5, zaslat na e-mail, termín odevzdání 11.2.2021 (9:00)

2021-02-08   UČIVO – Pravidla pro počítání s mocninami

 • procvičování 14/1: učebnice str. 46 / cv. 5, NEJPRVE VYPOČÍTEJTE TYTO PŘÍKLADY až poté zapište do sešitu zápis z prezentace (nové učivo), vypracovat do sešitu, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině, termín 9.2.2021
 • prezentace: pravidla pro počítání s mocninami 2 (podíl mocnin se stejným základem), zapiš do sešitu a poté vypočítej příklady procvičování 14/2
 • procvičování (domácí úkol) 14/2: učebnice str. 47 / cv. 1,2,3,4, zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 9.2. 2021 (9:00)

  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28  VYSVĚDČENÍ

 


2/4 (2018-01-25)


    UČIVO (studium doma, 25.-28.1.2021)

2021-01-28   UČIVO –  Pythagorova věta – opakování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: oprava kontrolního pracovního listu – PYTHAGOROVA VĚTA, probránopro žáky kteří nebyli na online výuce

2021-01-27   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – KONTROLNÍ PRACOVNÍ LIST (PYTHAGOROVA VĚTA)

 • tisk: KONTROLNÍ PRACOVNÍ LIST – PYTHAGOROVA VETA
 • termín zadání: 8:00
 • termín odeslání: nejpozději v 17:00
 • pracujte samostatně, kontrolní pracovní list slouží k ověření vašich znalostí
 • vždy uveďte postup výpočtu i mezivýpočty
 • PL můžete vytisknout a vyplnit, nebo vypracovat otázky zezadu do sešitu
 • nafoťte a odešlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz (dobře nafoťte, hezky napište ať odpovědi přečtu)

2021-01-26   UČIVO – Pravidla pro počítání s mocninami 2 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • učivo: pravidla pro počítání s mocninami, probráno – kontrola procvičování 13/1 + str. 46/1,2 – pro žáky kteří nebyli na online výuce
 • domácí úkol: 13/2: učebnice str. 46 / cv. 3, 4, zaslat na e-mail, termín odevzdání 27.1.2021

2021-01-25   UČIVO – Mocniny s přirozeným mocnitelem + Pravidla pro počítání s mocninami

 • procvičování: 13/1: učebnice str. 44 / cv. 11, 12, 13, 14, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině, termín 26.1.2021, NEJPRVE VYPOČÍTEJTE TYTO PŘÍKLADY až poté zapište do sešitu zápis z prezentace (nové učivo)
 • prezentace: pravidla pro počítání s mocninami 1 (sčítání a odčítání, součin mocnin se stejným základem), zapiš do sešitu, na online výuce si pravidla vysvětlíme

  UČIVO (studium doma, 18.-22.1.2021)

2021-01-21   UČIVO –  Procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • učivo: procvičování, probráno str. 44/ 6-10, kontrola DÚ12/2 + procvičování 11/3pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat

2021-01-20   UČIVO – MOCNINA S PŘIROZENÝM MOCNITELEM, Zavedení mocniny s přirozeným mocnitelem

 • prezentace: zavedení mocniny s přirozeným mocnitelem, projdi si prezentaci a zapiš vše do sešitu
 • procvičování: 12/3: učebnice str. 43 / cv. 2, 3, str. 44 / cv. 4, 5, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině, termín 21.1.2021

2021-01-19   UČIVO –   Výrazy s mocninami v závorkách (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • učivo: výrazy s mocninami v závorkách, probrány příklady učebnice 38/1a,b,c,h,i,j, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • domácí úkol 11/2 (řešení): DÚ 11/2 + procvičování 12/1
 • domácí úkol: DÚ 12/2: učebnice str 38/4a,b,c + 38/5a,b, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině, termín 20.1.2021

2021-01-18   UČIVO – MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM, Třetí mocnina (NOVÉ UČIVO)

 • prezentace: třetí mocnina, projdi si prezentaci a vše zapiš do sešitu
 • procvičování: 12/1: str. 36 / cv. 1, 2, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině, termín 19.1.2021

  UČIVO (studium doma, 11.-15.1.2021)

2021-01-14   UČIVO –  Pythagorova věta kolem nás (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • učivo: Pythagorova věta – procvičování, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • procvičování: DÚ 11/2: učebnice str. 28 / 13, zaslat na e-mail, termín odevzdání 18.1.2021

2021-01-13   UČIVO – Procvičování – Pythagorova věta

 • procvičování: sbírka str. 88 Pythagorova věta a její důkaz/ cv. 3a,b,c,d, sbírka str. 88 Výpočet délky pravoúhlého trojúhelníku / cv. 3a,b, str. 89 / cv. 1c,e, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině

2021-01-12   UČIVO –   Výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • učivo: procvičování – Pythagorova věta, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • domácí úkol: DÚ 11/1: sbírka str. 88 Výpočet délky pravoúhlého trojúhelníku / cv. 2, 4a, str. 89 / cv. 1 a,b, zaslat na e-mail, termín odevzdání 14.1.2021

2021-01-11   UČIVO – Výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku


  UČIVO (studium doma, 4.-8.1.2021)

2021-01-07   UČIVO –  Procvičování – využití Pythagorovy věty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • kontrola DÚ 10/2
 • učivo: procvičování – využití Pythagorovy věty, dokončena cvičení – učebnice str. 33 / 1,2

2021-01-06   UČIVO – Výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku

2021-01-05   UČIVO –   PYTHAGOROVA VĚTA A JEJÍ UŽITÍ (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit (algebru + geometrii), psací potřeby
 • kontrola DÚ 10/1
 • nové učivo: Pythagorova věta a její užití, Obrácená Pythagorova věta, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • domácí úkol: DÚ 10/2: učebnice str. 33 / cv. 1 a, c, f + sbírka str. 88 / cv. 1 a, b, c, termín odevzdání 7.1.2021, zkontrolujeme na online hodině

2021-01-04   UČIVO – Části kružnice a kruhu

 • prezentace: části kružnice a kruhu (projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky, dokončit zápis – vzorce + dva vzorové příklady)
 • domácí úkol: DÚ 10/1: sbírka str. 82 / cv. 3, 7, sbírka str. 83 / cv. 1 b,e, 5, učebnice str. 38 / úkol 5a,b, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině


  UČIVO (studium doma, 14.-18.12.2020)

2020-12-17   UČIVO –  Obsah kruhu (online výuka)

 • prezentace: obsah kruhu
 • prezentace: části kružnice a kruhu (probrán jen 1 list – dokončíme v novém roce), pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • domácí úkol: DÚ 9/3: učebnice str. 35 / cv. 2 b,c + 3 b,c, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat 

2020-12-16   UČIVO – Délka kružnice, obvod kruhu (online výuka)

 • prezentace: délka kružnice obvod kruhu, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby

2020-12-15   UČIVO – Tečny kružnice procházející daným bodem

 • prezentace: tečny kružnice procházející daným bodem, projdi si prezentaci a zapiš (narýsuj) do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: učebnice str. 30 / cv. 1a,b, využijte postupu z prezentace, termín odevzdání 18.12.2020 (prosím pořádně nafoťte)

2020-12-14   UČIVO –  Využití Thaletovy věty

 • prezentace: Thaletova věta – vzorové příklady, projdi si prezentaci a zapiš (narýsuj) do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: učebnice str. 27 / cv. 4a, učebnice str. 28 / cv. 9b, využijte postupů z prezentace, termín odevzdání 18.12.2020 (prosím pořádně nafoťte)

  2020-12-10 UČIVO – ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (zlomky, procenta, mocniny a odmocniny, vzájemná poloha dvou kružnic)

  2020-12-09 UČIVO – Opakování, procvičování učiva – odmocniny (tabulky), vzájemná poloha dvou kružnic – ŘEŠENÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU, příprava na čtvrtletní písemnou práci

  2020-12-08 UČIVO – Opakování, procvičování učiva – procenta, mocniny (tabulky), příprava na čtvrtletní písemnou práci, 10MIN – mocniny a odmocniny 2, domácí úkol: vzájemná poloha dvou kružnic, termín 9.12.2020 (nezasílat)

  2020-12-07 UČIVO – Opakování a procvičování učiva – zlomky, procenta, 10MIN – mocniny a odmocniny 1


  UČIVO (studium doma, 30.11.-4.12.2020)

2020-12-03   UČIVO –  Vzájemná poloha dvou kružnic – procvičování  (online výuka)

 • ZMĚNA: byly změněny termíny 10MIN, ve čtvrtek 10.12.2020 se bude psát ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE
 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, rýsovací pomůcky
 • procvičování: vzájemná poloha dvou kružnic – procvičování, online výuka M8 – 2020-12-03 probráno str. 23 / 6, 7 + DÚ, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • domácí úkol: učebnice str. 23 / cv. 8, posílat nemusíte, podívám se na něj ve škole

2020-12-02   UČIVO – Thaletova věta

 • prezentace: Thaletova věta, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky (narýsovat)
 • domácí úkol: procvičování mocniny a odmocniny (podívejte se do KONTROLNÍHO PRACOVNÍHO LISTU a zkuste znovu propočítat příklady které vám nešly), pokud je chcete znovu opravit můžete je poslat

2020-12-01   UČIVO –   Vzájemná poloha dvou kružnic – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, rýsovací pomůcky
 • kontrola domácího úkolu: na online hodině si zkontrolujeme řešení zadaných domácích úkolu
 • procvičování: vzájemná poloha dvou kružnic – procvičování, online výuka M8 – 2020-12-01 – probráno str. 22 / cv. 1, 2, 3, 4a, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • domácí úkol: učebnice str. 22 / cv. 4 b,c, str. 23 / cv. 5 (bez postupu konstrukce, jen D:, R:, K:), termín vypracování do 3.12.2020 (10:00), nemusíte posílat (na online výuce zkontrolujeme)

2020-11-30   UČIVO –  Opakování (mocniny a odmocniny)


1/4 (2018-11-23)


  UČIVO (studium doma, 23.-27.11.2020)

2020-11-26   UČIVO –  Tečna kružnice, vzájemná poloha dvou kružnic – procvičování  (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, rýsovací pomůcky
 • procvičování: tečna kružnice, vzájemná poloha dvou kružnic – procvičování, online výuka M8 – 2020-11-26, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • kontrola domácího úkolu: na online hodině si zkontrolujeme řešení zadaných domácích úkolu (opravy rozesílat nebudu)
 • domácí úkol: sbírka úloh str. 81/cv. 6, učebnice str. 21 / cv. 12, termín odevzdání 30.11.2020 (prosím pořádně nafoťte)

2020-11-25   UČIVO – Vzájemná poloha dvou kružnic

2020-11-24   UČIVO –   Tečna kružnice – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, rýsovací pomůcky
 • procvičování: kružnice a přímka, tečna kružnice – procvičování, online výuka M8 – 2020-11-24, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • video: kružnice opsaná trojúhelníku – postup kružnice opsaná trojúhelníku (trochu jiný trojúhelník, postup stejný)
 • kontrola domácího úkolu: na online hodině si zkontrolujeme řešení zadaných domácích úkolu (opravy rozesílat nebudu)
 • domácí úkol: učebnice str. 20 / cv. 4, 7precizně narýsovat, dobře nafotit (rovně, na světle) nebo naskenovat  a poslat na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 26.11.2020 (9:00)
 • domácí úkol: poslat narýsovanou kružnici opsanou (výuka, kdo mi ji neukazoval)

2020-11-23   UČIVO –  Tečna kružnice

 • prezentace: tečna kružnice, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky (narýsovat, ne od ruky), potom narýsuj domácí úkol
 • domácí úkol: učebnice str. 19, Narýsujte: 1) postup sestrojení tečny t kružnice k v daném bodě T, 2) postup sestrojení tečny t kružnice k, rovnoběžné s danou přímkou p, nemusíte posílat

  UČIVO (studium doma, 16.-20.11.2020)

2020-11-19 UČIVO – Kružnice a přímka – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, rýsovací pomůcky
 • procvičování: kružnice a přímka – procvičování, online výuka M8 – 2020-11-19 (probráno učebnice str. 17/1-4, str. 18/1-3,5)
 • domácí úkol: učebnice str. 18 / cv. 4, sbírka str. 80 / cv. 6, precizně narýsovat, dobře nafotit (rovně) nebo naskenovat  a poslat na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 22.11.2020

2020-11-18 UČIVO – Kružnice a přímka, vzájemná poloha kružnice a přímky, vzdálenost bodu od přímky

 • prezentace: vzájemná poloha kružnice a přímky, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: vypracujte do sešitu příklady z učebnice – str. 17 / cv. 1-4, posílat je nemusíte, zkontrolujeme si je na online hodině

2020-11-17   DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

2020-11-16 UČIVO – OPAKOVÁNÍ – KONTROLNÍ PRACOVNÍ LIST

 • KONTROLNÍ PRACOVNÍ LIST
 • termín odeslání nejpozději v 17:00
 • pracujte samostatně, kontrolní pracovní list slouží k ověření vašich znalostí
 • vždy uveďte postup výpočtu, bez něj příklad neuznám jako správný
 • nepoužívejte kalkulačku ani tabulky (nejsou potřeba)

  UČIVO (studium doma, 9.-13.11.2020)

2020-11-12 UČIVO – Kružnice a kruh – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, rýsovací pomůcky
 • procvičování: online výuka M8 – 2020-11-12, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • domácí úkol 1: DÚ – kružnice a kruh 2020-11-12, vypočítej a pošli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 16.11.2020
 • domácí úkol 2: procvičte si přes víkend počítání s mocninami a odmocninami, v pondělí v 8:00 zadám na stránky kontrolní pracovní list (mocniny a odmocniny), termín odeslání nejpozději v pondělí v 17:00.

2020-11-11 UČIVO – GEOMETRIEZobrazení kružnice a kruhu

2020-11-10 UČIVO – Druhá mocnina a odmocnina, závěrečné opakování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, Tabulky
 • procvičování:  online výuka M8 – 2020-11-10, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat

2020-11-09 UČIVO – určování druhých odmocnin pomocí Tabulek (pokračování), procvičování

 • prezentace: druhá odmocnina 4, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • vypočítej příklady z prezentace (na online hodině si je probereme)

  UČIVO (studium doma, 2.-6.11.2020)

2020-11-05 UČIVO – Druhá odmocnina, procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • domácí úkol: sbírka úloh z matematiky str. 16 / cv 2, 3, 4 (1 a 2 sloupec), vypočítej a pošli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 8.11.2020
 • procvičování:  online výuka M8 – 2020-11-05 pro žáky kteří nebyli na online výuce, nestihli zápis do sešitu  nebo si chtějí látku zopakovat

2020-11-04 UČIVO – Početní operace s odmocninami, určování druhých mocnin pomocí Tabulek

 • prezentace: druhá odmocnina 2, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • prezentace: druhá odmocnina 3, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: učebnice str. 19 / cv. 1, vypočítej a pošli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 6.11.2020

2020-11-03 UČIVO – Druhá mocnina a odmocnina, procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • domácí úkol: učebnice str. 19-20/cv. 2, 3, 4, vypočítej a pošli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 6.11.2020
 • procvičování: online výuka M8 – 2020-11-03, pro žáky kteří nebyli na online výuce, nestihli zápis do sešitu  nebo si chtějí látku zopakovat

2020-11-02 UČIVO – Druhá odmocnina

 • prezentace: druhá odmocnina 1, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • opravena chyba v prezentaci list č. 6
 • projdi si prezentaci hned v pondělí, pravidla která v ní najdeš procvičíme při online výuce

PODZIMNÍ PRÁZDNINY (26.-30.10.2020)


  UČIVO (studium doma, 19.-23.10.2020) 

2020-10-22 UČIVO –  Určování druhých mocnin pomocí Tabulek a kalkulačky

 • prezentace: druhá mocnina 3, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • vypracuj úkoly do sešitu

2020-10-21 UČIVO – Druhá mocnina (procvičování)

 • úkol: vypracuj do školního sešitu, učebnice str. 13 cv. 1,2,3,5,6
 • uveď i postup (kde je potřeba) ne jen výsledky
 • úkol zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz

2020-10-20 UČIVO – Druhá mocnina (pokračování)

 • prezentace: druhá mocnina 2, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • vypočítej domácí úkol a pošli ho na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz

2020-10-19 UČIVO – Druhá mocnina 1

 • prezentace: druhá mocnina 1, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • nauč se druhé mocniny čísel 1-20
 • vypočítej domácí úkol a pošli ho na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz

  UČIVO (studium doma, 12.-16.10.2020)

Všechny úkoly rýsujte do školních sešitů. V prezentacích jsou jednotlivé postupy konstrukce. Doufám, že to podle nich zvládnete.

Vzhledem k tomu, že škola přechází na distanční výuku, prosím o zaslání domácích úkolů na e-mail: jitka.fojtova@zsmohelno.cz.

2020-10-15 UČIVO – čtyřúhelníky, kosočtverec, kosodélník, lichoběžník

2020-10-14 UČIVO – čtyřúhelníky, základní pojmy, rozdělení, čtverec a obdélník

 • prezentace: čtyřúhelníky (úvod. čtverec a obdélník), projít si prezentaci, 2,3 snímek + vzorce (obsah, obvod čtverce a obdélníku) zapsat do školních sešitů
 • DÚ: narýsovat, str. 7/ cv. 1, 2, 5, 6 (do školního sešitu)

2020-10-13 UČIVO – konstrukce trojúhelníku (usu)

2020-10-12 UČIVO – konstrukce trojúhelníku (sus)

 • prezentace: konstrukce trojúhelníků (sus), projít si prezentaci, narýsovat do školních sešitů
 • úkoly: nafoť nebo naskenuj a zašli na e-mail: jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 18.10.2020.

  2020-10-08 UČIVO – konstrukce trojúhelníku, PÍSEMKA (procenta)

  2020-10-07 UČIVO – sčítání a odčítání úhlů, shodnost, DÚ: str. 5/cv.5

  2020-10-06 UČIVO – OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU – GEOMETRIE, ÚHLY, nulový, ostrý, tupý, přímý a plný úhel, konvexní a konkávní úhel, vrcholové, vedlejší, souhlasné a střídavé úhly, sčítání a odčítání úhlů, DÚ: str. 5/cv. 1 III

  2020-10-05 UČIVO – jednoduché úrokování, promile

  2020-10-01 UČIVO – výpočet počtu procent, jednoduché úrokování (úvod), DÚ: list – výpočet počtu procent, cv. 5, 6 (domácí sešit)

  2020-09-30 UČIVO – výpočet základu, výpočet počtu procent, PÍSEMKA (přímá a nepřímá úměrnost)

  2020-09-29 UČIVO – procenta, výpočet základu, DÚ: str. 119 /cv. 11 (domácí sešit, podepsat)

  2020-09-28 DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

  2020-09-24 UČIVO – výpočet procentové části, určení procentové části odpovídající 1% daného základu, určení procentové části odpovídající libovolnému počtu procent daného základu, DÚ: str. 119 /cv. 2 (dokočit)

  2020-09-23 UČIVO – PROCENTA, základ (celek), DÚ:str. 115 / cv. 4 c/d, cv. 5 (do listu)

  2020-09-22 UČIVO – trojčlenka, DÚ: cv. 9, 10 lísteček, do sešitu na domácí úkoly

  2020-09-21 UČIVO – přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, DÚ: učebnice str. 8 cv. 5, do sešitu na domácí úkoly

  2020-09-17 UČIVO – přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka

  2020-09-16 UČIVO – postupný poměr (dokončení), ÚMĚRA A TROJČLENKA, úměra, přímá a nepřímá úměrnost

  2020-09-15 UČIVO – postupný poměr (pokračování), DESETIMINUTOVKA (zlomky)

  2020-09-14 UČIVO – poměr, rozdělení celku v daném poměru, postupný poměr

  2020-09-10 UČIVO – početní operace s celými čísly (dokončení), POMĚR A POSTUPNÝ POMĚR, poměr, DÚ: DU-0001, do sešitu na domácí úkoly, podepsat, dne 15.9.2020 desetiminutovka zlomky

  2020-09-09 UČIVO – zlomky (dokončení), POČETNÍ OPERACE S CELÝMI ČÍSLY

  2020-09-08 UČIVO – zlomky (složené zlomky, desetinné zlomky)

  2020-09-07 UČIVO – zlomky (rozšiřování, krácení, sčítání, odčítání, násobení, dělení, složené zlomky), DÚ: dokončit do školního sešitu (učebnice str. 5/ cv. 6)

  2020-09-03  UČIVO – úvodní hodina, seznámení se s obsahem učiva, OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU – ALGEBRA, ZLOMKY, zlomky (rozšiřování, krácení, sčítání, odčítání, násobení, dělení), DÚ: dokončit do školního sešitu (učebnice str. 5/ cv. 1)

  2020-09-02   třídnická hodina

  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021


0/4 (2019-09-01)


 

  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

  2020-10-29 *  2019-10-30  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2020-12-23 *  2020-01-03  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

Učitel se ptá Pepíčka:

„Máš v kapse korunu, desetikorunu a dvě dvacetikoruny.

Když vytrousíš jednu dvacetikorunu, co budeš mít v kapse?”
„Díru!”

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY A PROCVIČOVÁNÍ (do školního sešitu)

Algebra: Vždy uveď i postup (kde je potřeba) ne jen výsledky !!!

Geometrie: Prosím rýsování vždy pořádně nafoťte!

 

 • domácí úkoly (již splněné)
 • Váš dlouhodobý domácí úkol (příprava na čtvrtletní písemnou práci): znovu zkuste vypočítat vzorové kontrolní práce, nachystejte si dotazy k příkladům, kterým jste nerozuměli.
 • 26/4: učebnice str. 97 / cv.1, 5, termín odeslání 16.5. 2021pro
 • cvičování 27/1: učebnice str. 97 / cv. 8, 10, 12, termín odeslání 17.5. 2021
 • 27/2: učebnice str. 97 / cv. 4, termín odeslání 19.5. 2021
 • procvičování 27/3: učebnice str. 97 / cv. 11, 17, 19, 20, termín odeslání 19.5. 2021

 

Nezaslání domácího úkolu v termínu bez omluvy považuji za NESPLNĚNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU!

Upozorňuji, že po skončení mimořádných opatření si zápisy v sešitech zkontroluji. Pracovní listy také schovávejte, využijeme je pro opakování. Nezapomeňte, že vaše odeslané práce (úkoly, pracovní listy, referáty atd.) budou součástí vašeho hodnocení

 

Učivo a domácí úkoly budou v matematice zadávány v průběhu celého týdne,

abych mohla lépe reagovat na potřeby výuky.

Prosím dívejte se na stránky matematiky pravidelně. 

 

ONLINE VÝUKA MATEMATIKY 8 

bude probíhat vždy v úterý  5. hodinu od 11:35 – 12:15 a

čtvrtek 4. hodinu od 10:40 – 11:20

zpět


CITACE: viz. odkaz: [OBR_000633] [OBR_000067], [GIF_000007]