Matematika 8. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

 

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Matematiky.

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 

  2023-03-03 (92) UČIVO –

  2023-03-02 (92) UČIVO –

  2023-03-01 (92) UČIVO –

  2023-02-28 (92) UČIVO –

 

  2023-02-24 (92) UČIVO –

  2023-02-23 (92) UČIVO –

  2023-02-22 (92) UČIVO –

  2023-02-21 (92) UČIVO –

 

  2023-02-17 (92) UČIVO –

  2023-02-16 (92) UČIVO –

  2023-02-15 (92) UČIVO –

  2023-02-14 (92) UČIVO –

 

  2023-02-10 (92) UČIVO –

  2023-02-09 (92) UČIVO –

  2023-02-08 (92) UČIVO –

  2023-02-06 (92) UČIVO – SP – zápis čísla v desítkové soustavě procvičování

 

  2023-02-02 (92) UČIVO – SP – zápis čísla v desítkové soustavě

  2023-02-01 (92) UČIVO – SP – opakování – mocniny s přirozeným mocnitelem

  2023-01-31 (92) UČIVO – SP – opakování – mocniny s přirozeným mocnitelem

  2023-01-30 (72) UČIVO – SP – opakování – mocniny s přirozeným mocnitelem


2/4 (2023-01-30)


  2023-01-27 (71) UČIVO – procvičování učiva 7, + 8. ročníku, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-26 (70) UČIVO – procvičování učiva 7, + 8. ročníku, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-25 (69) UČIVO – procvičování učiva 7, + 8. ročníku, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-24 (68) UČIVO – – procvičování učiva 7, + 8. ročníku, Lyžařský výcvikový kurz

 

  2023-01-20 (67) UČIVO – mocniny procvičování

  2023-01-19 (66) UČIVO – pravidla pro počítání s mocninami – mocnina součinu a podílu, mocnina mocniny

  2023-01-18 (65) UČIVO – pravidla pro počítání s mocninami – dělení

  2023-01-17 (64) UČIVO – pravidla pro počítání s mocninami – sčítání, odčítání, násobení

 

  2023-01-13 (63) UČIVO – Mocnina s přirozeným mocnitelem

  2023-01-12 (62) UČIVO – Mocnina s přirozeným mocnitelem – úvod

  2023-01-11 (61) UČIVO – Pololetní písemná práce

  2023-01-10 (60) UČIVO – opakování na písemnou práci – geometrie

 

  2023-01-06 (59) UČIVO – výrazy s mocninami v závorkách

  2023-01-05 (58) UČIVO – Třetí mocnina

  2023-01-04 (57) UČIVO – opakování – obvod a obsah kruhu, Pythagorova věta

  2023-01-03 (56) UČIVO – opakování – obvod a obsah kruhu

 

  2022-12-30 Vánoční prázdniny

  2022-12-29 Vánoční prázdniny

  2022-12-28 Vánoční prázdniny

  2022-12-27 Vánoční prázdniny

 

  2022-12-23 Vánoční prázdniny

  2022-12-22 Den třídního učitele

  2022-12-21 (55) UČIVO – Obsah kruhové výseče

  2022-12-20 (54) UČIVO – Délka kruhové výseče

 

  2022-12-16 (53) UČIVO – Opakování – Pythagorova věta, obsah kruhu

  2022-12-15 (52) UČIVO – Slovní úlohy – obvod a obsah kruhu

  2022-12-14 (51) UČIVO – Procvičování – kružnice + Florbalový turnaj II. stupně

  2022-12-13 (50) UČIVO – Obvod a obsah kruhu

 

  2022-12-09 (49) UČIVO – Obvod a obsah kruhu

  2022-12-08 (48) UČIVO – vzájemná poloha dvou kružnic

  2022-12-07 (47) UČIVO – vzájemná poloha dvou kružnic – procvičování

  2022-12-06 (46) UČIVO – vzájemná poloha dvou kružnic

 

  2022-12-02 (45) UČIVO – konstrukce – tečna, sečna, kružnice trojúhelníku opsaná

  2022-12-01 (44) UČIVO – souměrnost kružnice, kružnice a přímka

  2022-11-30 (43) UČIVO – Kružnice a kruh – úvod

  2022-11-29 (42) UČIVO – čtvrtletní písemná práce

 

  2022-11-25 (41) UČIVO – Slovní úlohy – Pythagorova věta

  2022-11-24 (40) UČIVO – Pythagorova věta kolem nás

  2022-11-23 (39) UČIVO – procvičování – Pythagorova věta

  2022-11-22 (38) UČIVO – procvičování Pythagorova věta


1/4 (2022-11-21)


  2022-11-18 Projektový den – zdravý životní styl

  2022-11-17 Den boje za svobodu a demokracii

  2022-11-16 (37) UČIVO – Výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku

  2022-11-15 (36) UČIVO – Pythagorova věta, obrácená Pythagorova věta

 

  2022-11-11 (35) UČIVO – Dělení úhlů podle velikosti

  2022-11-10 (34) UČIVO – suplování – příklady ze sbírky (1 sloupečky) str. 45/272, 46/273, 47/281, 282, 283, 284, 285, 49/291, 50/292 co stihnete

  2022-11-09 (33) UČIVO – Úhly – úvod

  2022-11-08 (32) UČIVO – desetinná čísla – opakování

 

  2022-11-04 (31) UČIVO – zaokrouhlování desetinných čísel

  2022-11-03 (30) UČIVO – porovnávání desetinných čísel

  2022-11-02 (29) UČIVO – čtení a zápis desetinných čísel

  2022-11-01 (28) UČIVO – čtení a zápis desetinných čísel

 

  2022-10-28 Podzimní prázdniny

  2022-10-27 Podzimní prázdniny

  2022-10-26 Podzimní prázdniny

  2022-10-25 Výlet do Prahy

 

  2022-10-21 (27) UČIVO – Krácení a rozšiřování zlomků

  2022-10-20 (26) UČIVO – Opakování – zlomky

  2022-10-19 (25) UČIVO – Opakování – zlomky

  2022-10-18 (24) UČIVO – spojené hodiny (suplování) Matematický klokan

 

  2022-10-14 (23) UČIVO – Zlomky

  2022-10-13 (22) UČIVO – Opakování – zlomky

  2022-10-12 (21) UČIVO – Opakování na písemnou práci, převody jednotek hmotnosti

  2022-10-11 (20) UČIVO – Opakování na písemnou práci

 

  2022-10-07 (19) UČIVO – Opakování na písemnou práci

  2022-10-06 (18) UČIVO – Opakování – obvod a obsah, převody jednotek

  2022-10-05 (16) UČIVO – Opakování – geometrie – obdélník, obvod a obsah

  2022-10-04 (16) UČIVO – Opakování – geometrie, čtverec, jednotky délky

 

  2022-09-30 (15) UČIVO – Opakování – přirozená čísla, převody jednotek – samostatná práce – sbírka 18/98, 19/102, 19/107, 8/28 …. (suplování)

  2022-09-29 (14) UČIVO – Opakování – geometrie – prostor a jeho zobrazení

  2022-09-28 Den české státnosti

  2022-09-27 (13) UČIVO – Opakování – slovní úlohy, převody jednotek

 

  2022-09-23 (12) UČIVO – Opakování – přirozená čísla

  2022-09-22 (11) UČIVO – Opakování – přirozená čísla, převody jednotek délky

  2022-09-21 (10) UČIVO – Opakování – slovní úlohy

  2022-09-20 (9) UČIVO – … (suplování)

 

  2022-09-16 (8) UČIVO – Opakování – násobení přirozených čísel, závorky

  2022-09-15 (7) UČIVO – Opakování – násobení přirozených čísel

  2022-09-14 (6) UČIVO – Opakování – sčítaní a odčítání přirozených čísel

  2022-09-13 (5) UČIVO – samostatná práce sbírka str. 5 / cv. 2 (1 sloupec), 6/10 (1 sloupec), 11/44, 12/45 (1 sloupec), 13/58, 13/59, 13/60 (do sešitu) (suplování)

 

  2022-09-09 (4) UČIVO – Početní operace s celými čísly

  2022-09-08 (3) UČIVO – Opakování – rovnosti a nerovnosti mezi přirozenými čísly

  2022-09-07 (2) UČIVO – Opakování – přirozená čísla, číselná osa

  2022-09-06 (1) UČIVO – opakování přirozených čísel (supl.)

 

  2022-09-02  HODINA S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2021-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2023-06-..)  


3/4 (2023-04-..)


2/4 (2023-01-..)


zpět


CITACE: viz. odkaz: