M8 – návody (Výrazy 3)

zpět

Výrazy 3

souhrn poznatků o výrazech

(druhá mocnina dvojčlenu, součin součtu a rozdílu, rozklad mnohočlenu na součin)

Výrazy 3 (download)

zpět


CITACE: viz. odkaz: []