CH8 – Alkalické kovy (souhrn)

zpět

Alkalické kovy

 

Alkalické kovy jsou zařazeny v I. A skupině periodické soustavy prvků.

Patří k nim:

 • lithium (Li)lat. Lithium
 • sodík (Na) – lat. Natrium
 • draslík (K) – lat. Kalium
 • rubidium (Rb) – lat. Rubidium
 • cesium (Cs) – lat. Caesium
 • francium (Fr) – lat. Francium

Nejvíce důležité jsou zejména první tři prvky.

 

 

Výskyt:

 • v přírodě se vyskytují jen ve sloučeninách (skladování pod vrstvou nereaktivní bezvodé kapaliny – petrolej)
 • sodík a draslík patří mezi deset nejhojněji se vyskytujících prvků na zemi
 • velké množství se nachází v mořské vodě
 • také se tyto minerály se nacházejí v oblastech, kde dříve bylo moře (podzemní naleziště kamenné soli – okolí Solnohradu,  ledky – na chilském pobřeží)
 • další minerály jsou např. petalit – (Li, Na)AlSi4O10, halit – NaCl, draselný minerál – živec

 

 

Vlastnosti:

 • mají typicky kovové vlastnosti, ale i vlastnosti kterými se odlišují od většiny kovů
 • jsou stříbrolesklé
 • měkké (lze je krájet nožem)
 • lehké (malá hustota)
 • nízká teplota tání a varu
 • všechny vedou dobře elektrický proud i teplo
 • Li, Na, K jsou lehčí než voda (plovou na ní)
 • jsou silně reaktivní (bouřlivá reakce s vodou)
 • kationty alkalických kovů barví plamen různými barvami (Na – světlá oranžová/žlutá; K – fialová; Li – karmínová/červená)

 

 

Získávání a výroba

 • získávají se především z mořské vody
 • pouze lithium se ve větším množství získává ze svých minerálů

 

Použití:

 • redukovadla v organické chemii nebo analytické chemii
 • čistých kovů má největší využití lithium
 • u ostatních jsou významné především jejich sloučeniny
 • páry Na se používají k plnění sodíkových výbojek
 • chladící směr v jaderných reaktorech (slitina Na + K)

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [K_000001 – chemie], [OBR_000518 – zbarvení plamene], [OBR_000519 – živec], [OBR_000520 – halit], [OBR_000521 – petalit]