CH8 – Chemická vazba

zpět

Chemická vazba

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

 • všechny chemické látky jsou složeny z atomů
 • jen málo látek tvoří jednotlivé atomy
 • většina chemických látek  je složena z molekul (2 a více sloučených atomů)
 • atomy v molekulách jsou k sobě vázány silami které nazýváme chemická vazba
 • molekuly mají nižší energii než jednotlivé atomy, a proto jsou stálejší
 • např. molekula H2 je stálejší než atom vodík H

 

Zjednodušeně můžeme říci, že:

chemická vazba vznikne spojením atomů pomocí valenčních elektronů.

 

Elektronegativita

 • značka (X)
 • schopnost atomu přitahovat elektrony chemické vazby
 • hodnoty elektronegativity nalezneme v periodické soustavě prvků
 • čím je elektronegativita vyšší tím více atom přitahuje elektrony chemické vazby ke svému jádru

 

 

Vzniku molekuly vodíku

 

Vzniku molekuly chloru

 

 • chemickou vazbu mohou tvořit i dva vazebné elektronové páry nebo tři vazebné elektronové páry

 

Vznik molekuly kyslíku

 

 

Vznik molekuly dusíku

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Co je to atom?
 • Co je to molekula?
 • Jak vznikne chemická vazba.
 • Kolik vazebných elektronových párů může tvořit chemickou vazbu?
 • Co je to elektronegativita?
 • Kde nalezneme hodnoty elektronegativity?


zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 3 – chemie], [obrm. 76 – H2 vazba], [obrm. 77 – Cl2 vazba], [obrm. 78 – O2 vazba], [obrm. 79 – N2 vazba]