CH8 – Chemické látky a směsi

zpět

Chemické látky a směsi

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

 • většina látek v přírodě je složena ze dvou nebo více chemických látek
 • tyto látky mají různé složení, vlastnosti a nazývají se směsi
 • směsi se dají dělit fyzikálními metodami

 

Chemické látky

 • vyznačují se stálým složením a charakteristickými vlastnostmi
 • např. destilovaná voda, etanol, kyslík, sůl kamenná (nerost), cukr, zlato, stříbro atd.

 

Směsi

 • obsahují dvě nebo více chemických látek, které se nazývají složky
 • mezi těmito složkami nedochází k chemickým reakcím
 • fyzikální vlastnosti směsi a jejích jednotlivých složek jsou odlišné

 

Příklady směsí:

 • vzduch (obsahuje plyny – N2, O2, CO2, vzácné plyny a vodní páru a další látky)
 • mořská voda (soli, kyslík)
 • krev člověka (krevní plazma, červené a bílé krvinky, krevní destičky)
 • horniny (žula – směs nerostů křemene, živce, slídy)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Chemické látky (definice)
 • Směsi (definice)
 • Uveď příklad chemických látek.
 • Uveď příklady směsí.
 • Dochází mezi složkami směsí k chemickým reakcím?
 • Jaké jsou fyzikální vlastnosti směsi a jejích jednotlivých složek?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [K_000003]