CH8 – Chemické prvky

zpět

Chemické prvky

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

 • dosud bylo pojmenováno více než 100 druhů atomů
 • označují se termínem chemické prvky (zkráceně prvky)

 

Chemický prvek – je látka složená z atomů se stejným protonovým číslem.

 

Každý chemický prvek je určen:

 • značkou
 • českým a mezinárodním názvem
 • protonovým číslem

 

 

Značky chemických prvků jsou odvozeny z jejich mezinárodních (většinou latinských) názvů.

Užívají se na celém světě.

 

Značky prvků mohou být tvořeny:

 • jedním písmenem – C, N, K, …
 • dvěma písmeny – Ca, Zn, Fe,…

 

Důležité: První písmeno značky se píše velkým písmenem, druhé malým písmenem !

(proč? např. Co – je prvek kobalt, CO – je oxid uhelnatý)

 

Některé mezinárodní názvy prvků vyjadřují

 • vlastnosti prvku – brom ( řecky bromos = zapáchající), fosfor (latinsky Phosphorus = světlonoš)
 • výskyt ve sloučeninách – vápník (vápenec), vodík (voda)
 • stát (kde byl objeven nebo kde žili objevitelé prvků) – germanium (Německo), Polonium
  (Polsko)
 • jméno významné osobnosti – Einsteinium (fyzik Albert Einstein)

 

 • přehled prvků najdeme v periodické soustavě prvků (PSP)
 • v některých PSP jsou i další informace o prvku (záleží na typu tabulky)

 

 

 • atomy prvků se od sebe liší počtem protonů, který je pro daný atom neměnný
 • této vlastnosti využil D. I. Mendělejev
 • uspořádal podle počtu protonů atomy do periodické tabulky prvků (Periodické soustavy prvků – PSP)
 • o české názvy prvků se nejvíce zasloužili Jan Svatopluk Presl a Karel Slavoj Amerling
 • švédský fyzik Jakob Berzilius (1779-1848) navrhl značky prvků, které užívají dodnes

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Co je to chemický prvek?
 • Čím je každý prvek určen? (4)
 • Od čeho jsou odvozeny značky prvků?
 • Jakými písmeny jsou tvořeny značky prvků?
 • Co některé mezinárodní názvy prvků vyjadřují?
 • Čím se od sebe liší atomy prvků? 
 • Kdo uspořádal prvky do tzv. periodické soustavy prvků?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 3 – chemie], [obrm. 75 – popis prvku PSP základní], [obrm. 74 – popis prvku PSP]