CH8 – Chemický pokus (experiment)

zpět

Chemický pokus (experiment)

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Chemický pokus – je cílené zjišťování vlastností a chování látek při dodržování přesného postupu a zásad bezpečnosti

 

Pokusem zjišťujeme:

 • chování látek za určitých podmínek
 • reaktivitu látek
 • látky vznikající při reakci
 • hořlavost látek
 • výbušnost látek

 

V LABORATOŘI DODRŽUJEME LABORATORNÍ ŘÁD A POKYNY UČITELE!

V LABORATOŘI NIKDY NEJÍME A NEPIJEME!

V LABORATOŘI POUŽÍVÁME OCHRANNÉ POMŮCKY!

 

 

VIDEO: Chemický pokus (Faraonův had) (3:03)

 

Pokus (Faraonův had)

 • jako palivo pro hoření slouží ethanol
 • jedlá soda (teplo), uvolňuje se CO2 (způsobuje pórovitost a nabývání popela)
 • jako katalyzátor slouží cigaretový popel

 

 

Katalyzátory – jsou chemické látky, které ovlivňují průběh chemických reakcí. Reakcí se účastní, ale po reakci zůstávají beze změny.

 

Průběh chemického pokusu označujeme jako chemický děj.

 

VIDEO: Tajné písmo (2:10)

VIDEO: Hoření hořčíku (0:24)

 

Chemický děj – je přeměna výchozích látek na látky s jinými vlastnostmi – produkty.

 

Děje kolem nás rozdělujeme:

 • chemické – dochází při nich k přeměně výchozích látek na jiné (např. hoření – popel)
 • fyzikální – při nichž nevznikají jiné látky (např. změna skupenství)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Co je to chemický pokus (definice)?
 • Co chemickým pokusem zjišťujeme (5)? 
 • Co jsou to katalyzátory (definice)?
 • Co je to chemický děj (definice)?
 • Jak se děje kolem nás dělí (2)? Uveď vždy příklad.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [K_000003], [VID_000010], [VID_000011], [VID_000012]