CH8 – Chromatografie

zpět

Chromatografie

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Chromatografie – je dělící metoda, při níž se distribuují složky mezi nepohyblivou (stacionární fází) a pohyblivou (mobilní fází).  Stacionární fází může být látka pevná nebo kapalina, mobilní fází kapalina nebo plyn. Dělení je tedy založeno na rozdílné distribuci složek směsi mezi mobilní a stacionární fázi.

 

 • jednotlivé složky směsi se pohybují chromatografickým ložem (médiem) různou rychlostí
 • rychlost závisí na distribuční konstantě dané složky v použité soustavě stacionární a mobilní fáze
 • jednotlivé složky urazí za určitý čas různou dráhu

 

Chromatografické dělení lze provést dvojím způsobem:

 

 • dělené složky neopustí chromatografické lože – zjištění polohy dělených složek získáme např. vyvoláním barevných pásů nebo skvrn a získáme tvz. vnitřní chromatogram
 • dělené složky opustí chromatografické lože – např. kolonu v různém čase a použitím detektoru např. plynového chramatografu (signál detektoru je úměrný např. koncentraci složky v roztoku) a zápisu získáme tzv. vnější chromatogram

 

 

Rozdělení chromatografických metod:

dle principu dělení:

 • rozdělovací chromatografie
 • adsorpční chromatografie
 • iontově výměnná chromatografie (EIC)
 • gelová chromatografie (GPC) aj.

 

dle mobilní fáze:

 • plynová chromatografie (GC)
 • kapalinová chromatografie (LC)
 • fluidní chromatografie
 • plazmová chromatografie

 

dle uspořádání: podle tvaru stacionární fáze

 • sloupcová chromatografie (CC – kolonová chromatografie)
 • chromatografie v plošném uspořádání (FBC) – papírová chromatografie (PC) a chromatografie na tenké vrstvě (TLC)

 

VIDEO: Separační metody – Chromatografie (10:01, 7:48)

VIDEO: Chromatografie na křídě a papíru (1:36)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Co je to chromatografie (definice)?
 • Jakým způsobem lze provést chromatografické dělení?
 • Jak se dělí chromatografické metody?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [K_000003], [K_000013],[VID_000063], [OBRM_000288], [VID_000016]