CH8 – Destilace

zpět

Destilace

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Destilace – je metoda při které se složky stejnorodé směsi oddělují na základě rozdílných teplot varu.

 

 • podstatou je uvedení kapaliny do varu přiváděním tepla
 • kondenzace vzniklých par v oddělené části přístroje
 • nejdříve se odpařuje složka, která má nejnižší teplotu varu
 • zvýší-li se teplota, začne odpařovat i složka s vyšší teplotou varu

 

Využití:

 • výroba destilované vody z vody pitné
 • výroba ethanolu (alkoholických nápojů)
 • získávání benzínu, nafta a petroleje z ropy
 • oddělení vonných silic (výroba parfémů)

 

Dělení:

 • jednoduchá (prostá) destilace (jednorázové částečné odpaření kapaliny spojenému s kondenzací získaných par)
 • rektifikace (lze si ji představit jako sériové zapojení mnoha jednotlivých destilačních stupňů nad sebou)
 • destilace s vodní parou (využívá toho že směs látek s vodní parou má nižší bod varu, např. labilní látky s vysokou teplotou varu)
 • vakuová destilace (používá se např. k destilaci látek tepelně labilních, které by se při destilaci za normálního tlaku rozkládaly)
 • molekulární destilace (probíhá při extrémně nízkém tlaku (1-0,001 mbar) a umožňuje destilovat látky, které snadno podléhají teplotnímu rozkladu)
 • tlaková destilace (používá se k destilaci látek s nízkou teplotou varu, které se za normálního tlaku vyskytují jako plyny)

 

Destilační aparatura

 

 

VIDEO: Destilace (2:08)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Co je to destilace (definice)?
 • Na co se destilace využívá?
 • Jaké typy destilace znáš?
 • Popiš podle obrázku, z čeho se skládá destilační aparatura.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [K_000003], [OBR_000347], [INT_000030], [VID_000015]