CH8 – Druhy vod

zpět

Druhy vod (dělení)

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Podle místa kde se voda nachází:

 • podzemní voda (prameny, studny, vrty)
 • povrchová voda (moře, oceány, ledovce, vodní toky, srážková voda)

 

Podle obsahu rozpuštěných látek:

 • destilovaná voda (chemicky čistá látka, použití – laboratoř, chladič automobilu, akumulátor, žehlička aj)
 • měkká voda (obsahuje málo rozpuštěných látek např. voda ve vodních tocích a nádržích, dešťová voda, použití – praní)
 • tvrdá voda (obsahuje velké množství rozpuštěných látek např. voda z podzemních pramenů, vrtů a studní, použití – pitná voda)

 

Minerální voda (obsahuje velké množství minerálních látek, jsou v ní rozpuštěné plyny, použití – léčivé účinky). V místech kde pramení byly budovány lázně (v ČR např. Mariánské lázně, Karlovy Vary, Luhačovice aj.)

 

Podle způsobu užití:

 • pitná voda – musí být zdravotně nezávadná, získává se úpravou podzemní vody nebo povrchové vody ve vodárnách – dezinfekce (chlor, ozon)
 • užitková voda – nekladou se na ni tak přísné požadavky, neobsahuje látky poškozující zdraví, čerpá se z podzemních zdrojů (říční voda), použití – praní prádla, napájení zvířat, mytí, koupání, v průmyslu vhodná pro chlazení, čištění, promývání
 • odpadní voda – vzniká činností člověka v domácnostech, v průmyslu, v zemědělství, před vypuštěním do řeky je třeba ji vyčistit (čističky odpadních vod)

 

Vodárna (úprava pitné vody)

 • používá se podzemní a povrchová voda
 • po úpravě vzniká pitná voda:
 • oddělení pevných látek usazováním
 • přidání látek tvořících sraženinu
 • filtrace přes pískový filtr
 • dezinfekce chlorem nebo ozonem

 

Čistička odpadních vod (úprava odpadní vody)

 • odpadní voda se před vypuštěním musí čistit
 • nečistoty jsou odstraňovány:
 • mechanicky (usazování, filtrace)
 • chemicky (přidání látek rozkládající nečistoty)
 • biologicky (pomocí mikroorganismů a kyslíku)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Jak se dělí voda podle místa kde se voda nachází? (2). Uveď příklady.
 • Jak se dělí voda podle obsahu rozpuštěných látek? (2). Uveď příklady.
 • Co víš o minerální vodě?
 • Jak se dělí voda podle způsobu užití? (2). Uveď příklady.
 • Na co se využívají vodárny? Stručně popiš.
 • Na co se využívají čističky? Stručně popiš.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 3 – chemie]