CH8 – Extrakce

zpět

Extrakce (vyluhování)

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Extrakce (vyluhování) – je metoda získávání látek z různých (většinou přírodních) materiálů, při které přechází složka ze směsi látek v kapalné či tuhé fázi do jiné kapalné fáze – rozpouštědla.

 

 

Extrakci dělíme podle toho jak a z čeho extrahujeme:

 

  • extrakci z tuhých látek

 

Macerace – je nejednoduší extrakce, při které dochází k vyluhovávání složky z pevných látek studeným rozpouštědlem.

Digesce – je macerace horkým rozpouštědlem (např. vaření čaje)

* Opakovaná macerace několika menšími dávkami rozpouštědla je účinnější než jediná macerace celým množstvím rozpouštědla. 

 

  • extrakce z kapalin

 

Vytřepávání – je přerušovaná extrakce, při níž se do studeného rozpouštědla dostávají látky z lehčí nebo těžší kapaliny. Provádí se v dělicích nálevkách.

Perforace – je kontinuální extrakce kapalin. Je časově sice náročnější, ale účinnější než vytřepávání, protože se provádí horkým rozpouštědlem.

 

  • další speciální způsoby extrakce

 

Superkritická fluidní extrakce (extrakce oxidem uhličitým)

Extrakce ultrazvukem

 

Využití:

  • příprava čajů (výluhy např. z léčivých rostlin)
  • výroba rostlinných olejů (slunečnicový, olivový)
  • získávání barviv z přírodních materiálů

 

 

VIDEO: Separační metody – Extrakce (10:01, 0:00)

 

 

Na co umět odpovědět:

  • Co je to extrakce (definice)?
  • Jaké je využití extrakce.
  • Jaké typy extrakce znáš?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [K_000003], [VID_000063], [INT_000031], [OBR_000351]