CH8 – Typy chemických vazeb

zpět

Typy chemických vazeb

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Elektronegativita

 • značka (X)
 • schopnost atomu přitahovat elektrony chemické vazby
 • hodnoty elektronegativity nalezneme v periodické soustavě prvků
 • čím je elektronegativita vyšší tím více atom přitahuje elektrony chemické vazby ke svému jádru

 

 

Typ vazby mezi atomy určíme podle rozdílu elektronegativit atomů, které vazbu tvoří.

 

Rozlišujeme tři typy vazeb:

 • vazba nepolární – je vazba mezi stejnými atomy nebo atomy s rozdílem elektronegativit 0 – 0,4
 • vazba polární – je vazba mezi atomy s rozdílem elektronegativit 0,4 – 1,7
 • vazba iontová (silně polární) – je vazba mezi atomy s rozdílem elektronegativit větším než 1,7

 

 

Příklad (určení vazby v NaCl)

Určete typ vazby ve sloučenině NaCl. Hodnota elektronegativity Na je 0,9 a hodnota elektronegativity Cl je 3,1. (viz. PSP).

X (Cl) – X (Na) = 3,1 – 0,9 = 2,2               vazba iontová (silně polární)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Co je to elektronegativita. Jakou má značku.
 • Kde nalezneme hodnoty elektronegativity.
 • Jak určíme typ vazby mezi atomy.
 • Jaké rozlišujeme typy vazeb. Jaké je rozpětí hodnot elektronegativit u jednotlivých typů vazbeb.

 


zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 3 – chemie], [tab. 1 – rozdíl elektronegativit]