CH8 – zápis (Atom, obal a jádro atomu)

zpět

Atom

 

Atomy se skládají:

 

 • jádra (kladně nabité) – protony + neutrony (nukleony)
 • obalu (záporně nabitý) – elektrony

 

 • Elektrony – e – záporný elektrický náboj
 • Protony – p+– kladný elektrický náboj
 • Neutrony – n0 – nemají elektrický náboj

 

Počet elektronů e  = počet protonů p+ proto se atom jako celek jeví elektricky neutrální.

 

Elektrony – jsou uspořádány ve vrstvách (slupkách).

značíme 1 – 7 nebo K – Q.

 1. vrstva – 2 e
 2. – …. vrstva – 8 e

 

Vnější (valenční) vrstva = poslední obsazená vrstva elektronů.

 

ATOMOVÉ JÁDRO

 • Uprostřed atomu – malé, ale těžké, kladně nabité
 • Skládá se z protonů p+ a neutronů n0 (nukleony).
 • Počet protonů udává protonové číslo Z.
 • Počet nukleonů nukleonové číslo A.

 

 

Látky složené z atomů, které mají stejné protonové i nukleonové číslo, se nazývají nuklidy.

 

Mají-li dva atomy stejné protonové číslo, ale různé nukleonové číslo, jsou to dva izotopy téhož prvku, např. 126C  a 146C.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]