CH8 – zápis (Chemický pokus (experiment))

zpět

Chemický pokus (experiment)

 

Chemický pokus – je cílené zjišťování vlastností a chování látek při dodržování přesného postupu a zásad bezpečnosti.

 

Průběh pokusu označujeme jako chemický děj.

 

Pokusem zjišťujeme např. chování látek za určitých podmínek, reaktivitu, hořlavost, výbušnost, látky vznikající reakcí.

 

Katalyzátory – jsou chemické látky, které ovlivňují průběh chemických reakcí. Reakcí se účastní, ale po reakci zůstávají beze změny.

 

 

Chemický děj – je přeměna výchozích látek na látky s jinými vlastnostmi – produkty.


Děje kolem nás rozdělujeme:

  • chemické – dochází při nich k přeměně výchozích látek na jiné (např. hoření – popel)
  • fyzikální – při nichž nevznikají jiné látky (např. změna skupenství)

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]