CH8 – zápis (Co je chemie)

zpět

Co je chemie?

 

CHEMIE – je přírodní věda, která zkoumá složení a vlastnosti látek a jejich přeměny na jiné látky

 

Souvisí s mnoha vědními obory: fyzika, zeměpis, environmentální výchova, filozofie, biologie atd.

 

Přírodní vědy: chemie, biologie, fyzika, vědy o zemi.

 

Obory chemie – obecná, anorganická, organická, biochemie, fyzikální, analytická aj.

 

Obecná chemie (zabývá se obecnými pojmy, vztahy a zákonitostmi mezi látkami)

Anorganická chemie (zkoumá téměř všechny prvky a jejich sloučeniny, bez většiny sloučenin uhlíku – C)

 

VÝZNAM CHEMIE

 

Pro svůj život potřebujeme věci související s chemií ( např. vzduch, vodu, potraviny, oblečení, léky aj.)

 

Chemici –  mají velkou zásluhu na rozvoji společnosti (např. zjišťují škodlivé látky v ŽP a navrhují postupy k jejich odstranění)

 

Zneužití chemie – omamné látky, doping, zbraně

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]