CH8 – zápis (Dvouprvkové sloučeniny)

zpět

Dvouprvkové sloučeniny

 

Chemické sloučeniny mohou být ze dvou nebo více prvků.

 

Dvouprvkové sloučeniny jsou nejjednodušší.

 

 Známe:

  • oxidy (kyslík + další prvek – CO, CO2)
  • halogenidy (halogen + další prvek – NaCl)
  • sulfidy  (síra + další prvek – ZnS)

 

Anorganické sloučeniny mají jednoslovné (voda – H2O) i dvouslovné názvy (oxid vápenatý – CaO).

 

 

Oxidační číslo může být kladné nebo záporné.

 

Sloučené i nesloučené atomy stejného prvku (Fe, H2) mají oxidační číslo 0.

 

Součet oxidačních čísel ve sloučenině je rovnen 0.

 

Kladná oxidační čísla – zakončení přídavného jména v názvu sloučeniny (dle tabulky).

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]