CH8 – zápis (Halogenidy)

zpět

Halogenidy

 

HALOGENIDY

= jsou dvouprvkové sloučeniny halogenu (F, Cl, Br, I) a dalšího prvku.

 

Název je tvořen:

  • podstatným jménem (název halogenu + -id)
  • přídavným jménem (název druhého prvku + zakončení podle tabulky -ný, -natý, -itý …)

 

CHLORID SODNÝ – NaCl (sůl kamenná)

 

významná chemická surovina, důležitá složka lidské potravy

 

Výskyt:

  • nejvíce v mořské vodě (cca 2,7%)
  • nerost halit (sůl kamenná)

 

Vlastnosti:

  • bezbarvý nebo bílý, průhledný, krystalický
  • dobře rozpustný ve vodě, roztok vede elektrický proud
  • nezbytný pro život člověka (cca 5 – 10 g denně)

 

Použití:

  • potravinářský (kuchyňská sůl) a chemický průmysl
  • 97% k výrobě chloru a dalších chem. látek
  • zdravotnictví (0,9% roztok tzv. fyziologický roztok)

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [K_000003 – chemie]