CH8 – zápis (Hydroxidy)

zpět

Hydroxidy

 

HYDROXIDY

= jsou sloučeniny, které ve vodě odštěpují hydroxidový anion OH–

 

NÁZVOSLOVÍ

 

Název se skládá z:

  • podstatného jména (hydroxid )
  • přídavného jména (od názvu kationtu kovu, zakončení dle tabulky)

 

 

Hydroxidová skupina OH má oxidační číslo -I.

! hydroxid amonný – NH4OH !

 

Hydroxid sodný – NaOH, Hydroxid draselný – KOH

 

Vlastnosti: pevné bílé látky, ve vodě rozpustné, pohlcují vlhkost, roztoky rozkládají tuky

Použití: výroba mýdel, papíru, zpracování kůží, prostředky pro čištění odpadů (Krtek)

 

Hydroxid vápenatý – Ca(OH)2

 

Vlastnosti: bílá pevná látka, málo rozpustná ve vodě

Použití: stavebnictví (hašené vápno, příprava malty …), zemědělství a v lesnictví, výroba cukru

 

Hydroxid amonný – NH4OH

 

Vlastnosti: bezbarvá nestálá kapalina, zásaditý roztok NH3, čpavý zápach, lidově – čpavek

Použití: výroba hnojiv a amonných sloučenin

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]