CH8 – zápis (Kovy alkalických zemin)

zpět

Kovy alkalických zemin

 

Výskyt:

  • v přírodě ve sloučeninách např. beryl, dolomit, vápenec ….
  • v mořské vodě (až na Be)

 

Vlastnosti:

  • Be (tvrdé, křehké, těžce tavitelné, špatně vede elektrický proud)
  • Mg (středně tvrdý, lehký, tažný, těžší než voda
  • Ca, Sr, Ba, Ra (podobné vlastnosti, liší se však výrazně svou hmotností, jsou měkké)

 

Použití:

  • Be (moderátorové tyče v jaderné energetice, slitina (letadla), šperkařství)
  • Mg (konstrukce letadel, sloučeniny v lékařství)
  • Ca (vápno, stavebnictví)
  • Sr, Ba (pyrotechnika)
  • Ra (léčba rakoviny)

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [K_000003 – chemie]