CH8 – zápis (Kyseliny. Bezkyslíkaté kyseliny)

zpět

Kyseliny. Bezkyslíkaté kyseliny

 

Kyselinyjsou dvouprvkové nebo víceprvkové sloučeniny, které mají v molekule vázán vodík H (ve vodě se odštěpuje jako kationt H+)

 

HCl → H+ + Cl

H2SO4 → 2 H+ + SO42-

 

Rozdělení kyselin

 • bezkyslíkaté (obsahují H a další nekovový prvek, např. HCl)
 • kyslíkaté (obsahují H a nekovový prvek a O, např. H2SO4)

 

Názvosloví bezkyslíkatých kyselin:

 • podstatné jméno (kyselina)
 • přídavné jméno (sloučenina H s nekovovým prvkem + ová)

 

Kyselina chlorovodíková – HCl

 

Vlastnosti:

 • těkavá, bezbarvá kapalina, silná žíravina!!!
 • lučavka královská ( 3 HCl :1 HNO3 – rozpouštění zlata )
 • v lidském žaludku (zředěná 0,3-0,4%)

 

Použití:

 • výroba plastů, metalurgie, čištění kovů a odstraňování vodního kamene

 

Výroba:   H2 + Cl2 → 2 HCl          (800 °C)

 

 

Kyselina fluorovodíková – HF

 

Vlastnosti:

 • bezbarvá dýmající kapalina
 • vysoce toxická, žíravá kapalina!!!

 

Použití:

 • leptání skla, výroba matového skla

 

Výroba:   H2 + F2 → 2 HF

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]