CH8 – zápis (Kyseliny. Kyslíkaté kyseliny)

zpět

Kyseliny. Kyslíkaté kyseliny

 

Názvosloví  kyslíkatých kyselin:

 • podstatné jméno (kyselina)
 • přídavné jméno (z názvu kyselinotvorného prvku se zakončením viz.tab.)
 • Oxidační číslo kyslíku je –II a vodíku je +I

 

Kyselina sírová – H2SO4

 

Vlastnosti:

 • konc. (96%) bezbarvá olejovitá kapalina, silná žíravina!!!, hydroskopická

 

Použití:

 • výroba průmyslových hnojiv, chemikálií, plastů, léčiv, barviv, výbušnin, syntetických vláken
 • jako elektrolyt do Pb-akumulátorů

 

Výroba:   SO3 + H2O → H2SO4

 

Kyselina dusičná – HNO3

 

Vlastnosti:

 • nestálá bezbarvá kapalina, silná žíravina!!!
 • na světle se částečně rozkládá (tmavé lahve)
 • reaguje s většinou kovů, s výjimkou zlata a platiny

 

Použití:

 • výroba, zábavní pyrotechniky, umělých hnojiv, barviv a léků

 

Výroba:3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO

 

Kyselina uhličitá – H2CO3

 

Vlastnosti:

 • slabá kyselina, nestálá, rychle se rozkládá na oxid uhličitý a vodu

 

Použití:

 • součást sycených a alkoholických nápojů (perlivá voda, sekty)

 

Výroba:   CO2 + H2O ↔ H2CO3

 

Kyselina trihydrogenfosforečná – H3PO4

 

Vlastnosti:

 • středně silná , bezbarvé hydroskopické krystalky
 • je součástí kyseliny deoxyribonukleové (DNA)

 

Použití:

 • výroba hnojiv (superfosfátu)
 • zředěná – sycené nápoje (cola)

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]