CH8 – zápis (Kyselost a zásaditost)

zpět

Kyselost a zásaditost

 

Kyselost roztoku – způsobují vodíkové kationty H+ (oxoniové kationy H3O+ ).

 

Zásaditost roztoku – způsobují hydroxidové anionty OH .

 

Míru kyselosti nebo zásaditosti roztoku udává stupnice pH(stupnice od 0 do 14).

 

Podle hodnoty pH rozdělujeme roztoky na:

  • kyselé (mají pH < 7)
  • neutrální (mají pH = 7)
  • zásadité (mají pH > 7)

 

Indikátory – jsou to organické látky, které mění barvu v závislosti na prostředí (kyselé, neutrální, zásadité). Mohou být přírodní (lakmus) nebo vyrobené (fenolftalein).  

 

K měření pH používáme:

  • univerzální indikátorové papírky 
  • pH-metry

 

Využití v praxi: v zemědělství, vodárenství, lékařství a farmacii, potravinářství a chemickém průmyslu

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]